รายงานสดจาก สสจ ขอนแก่น

 เช้าวันนี้ที่สำนักงานสาธารณจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์เกษม ภัทรฤทธิกุล สังกัด สสจ.ขอนแก่น

สสจ ขอนแก่น

ภาพ นายแพทย์เกษม สรุปให้ฟังว่าจังหวัดขอนแก่นมีโรงพยาบาลได้รับ Accreditation ไปแล้ว ๔ โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลชนบท โรงพยาบาลหนองเรือ ส่วนโรงพยาบาลอื่นๆ อยู่ในบันไดขั้นที่ ๐ ๑ และ ๒

สสจ ขอนแก่น

ภาพ นายแพทย์สมคิด เลิศสินอุดม ที่ปรึกษา HACC_KKU กำลังให้ข้อเสนอแนะ

 จุดที่น่าสนใจในปี ๒๕๕๐ จะนำการจัดการความรู้เข้ามาเสริมสู่โรงพยาบาลคุณภาพ จะมีการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กันอย่างเข้มข้น

JJ2007