วันนี้ ผมรู้สึกตัวว่าแปลกไปครับ  แต่ยังมีเหตุผลอยู่ !  คือ ในขณะทีนั่งครุนคิดถึงเรื่องต่างๆแบบจินตนาการ  ทันใดก็แว็ปขึ้นมาว่า  "ระหว่างมนุษย์กับทฤษฎี  อะไรเกิดก่อน?"

เพื่อที่จะตอบคำถามนี้  ผมก็มานั่งคิดไล่เลียงดู :  เมื่อผมเกิดมา  ต้นไม้หน้าบ้านผมมันก็มีอยู่แล้ว,  วัว,ควาย,หมู,ไก่, ดิน,หิน,ท้องฟ้า, ฯลฯ มันก็มีอยู่ก่อนแล้ว, "ข้อเท็จจริง" เหล่านี้มีอยู่ก่อนแล้ว; เมื่อแดดจ้า เราก็ร้อน, เมื่อฝนตก เราก็วิ่งหลบฝน, เมื่อหิวเราก็กินอาหาร, เมื่อง่วงเราก็นอน, เมื่อใครชมเราก็ดีใจ, ฯลฯ  "ความสัมพันธ์" เหล่านี้ มันก็มีอยู่ก่อนแล้ว เช่นกัน

แต่ "ทฤษฎี" ต่างๆ มันอยู่ที่ไหน?  ทำไมผมไม่เห็นมัน ?

เมื่อผมลืมตาดูโลกวินาทีแรก  ถ้าผมสัมผัสกับข้อเท็จจริงเหล่านั้น  มันก็เข้าไปอยู่ในสมองของผมในบางรูปแบบ?  วัว  ควาย  ดิน  หิน  ฯลฯ มันคงเข้าไปในหัวผมเป็นตัวๆ  ก้อนๆ  ไม่ได้ !  เพราะหัวผมมันเล็ก  จะบรรจุสิ่งเหล่านั้นไม่ได้  มันต้องเข้าไปอยู่ในหัวผมในบางรูปแบบ  เพราะหัวผมไม่ได้โป่งพองออกมา  มันยังเท่าเดิม !  แต่ที่แน่นอนก็คือ  มันมีอยู่ก่อนแล้วก่อนผมเกิด  และมันเข้าไปอยู่ในหัวผมภายหลังผมเกิดได้ในรูปแบบของความรู้หรือความจำ !!  และ "ความสัมพันธ์"ต่างๆที่กล่าวมาก็เช่นเดียวกัน

แต่ทฤษฎีไม่มี?!

ถ้าเช่นนั้น  ต้องไม่มีทฤษฎีให้ผมสัมผัส  ต้องไม่มีทฤษฎีให้ผมเห็น เหมือนเห็นก้อนหิน  เห็นฝนตก

ผมจึงต้องได้ทฤษฎีมาภายหลัง !

ภายหลังการเกิดของผม?!

ดังนั้น  ถ้าจะเกิดมีทฤษฎีใดๆขึ้นมาในหัวของผม  ก็ต้องแสดงว่า  ผม"สร้าง"ทฤษฎีนั้นขึ้นมาเอง อย่างแน่นอน !!

การคิดแว็บขึ้นมานี่มันก็ดีเหมือนกันนะครับ

แล้วท่านละ คิดอย่างไรเกี่ยวกับทฤษฎี?