สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้มีโอกาสได้อ่าน Blog ของคุณ Baby ที่ได้เขียนถึงน้องสุภาวุฒิ ทองทำมา นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปี 1 ภาคปกติ ซึ่งได้รับคำชมว่าเป็นนิสิตที่แต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย เครื่องแต่งกาย ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมนั้น ตามที่ผมได้สัญญาว่าจะนำรูปภาพมาลงวันนี้ผมเลยสืบหมายเลขโทรศัพท์ และนัดน้องมาถ่ายภาพเพื่อที่จะนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับว่านิสิตที่แต่งกายดี จนได้รับคำชมนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร ขอตบมือดังๆ ให้น้องด้วยนะครับ (น่าเอาเป็นแบบอย่างจริงๆ)