วันที่ 26 - 28 มกราคม 2550 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ได้จัดสัมมนากรรมการนักศึกษาประจำหอพักนักศึกษาชุดใหม่ (ประมาณ 9 0คน) ปีการศึกษา 2550 โดยมีโปรแกรมการสัมมนาได้นำกระบวนการ KM นำเสนอเริ่มวันที่ 26 เย็น กระบวนการกลุ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรม เช้าวันที่ 27 พิธีเปิดการสัมมนาโดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ต่อด้วย  "จุดไฟ ใส่เชื้อ เจือ KM" โดย ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ช่วงบ่ายบรรยายวิธีการเขียนโครงการและเอกสารเบิกจ่ายทางการเงิน ผศ.สุพจน์โกวิทยา และหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา และ Workshop ประเด็น "ความปลอดภัยในหอพัก" เช้าวันที่ 28 รุ่นพี่ผู้นำกิจกรรมที่มากด้วยประสบการณ์ "ชวนคิด ชวนคุย ร่วมลุยหอพัก"   และให้กรรมการหอพักชุดเก่า ลปรร.กับทีมกรรมการหอพักชุดใหม่ ตอนเย็นพาทีมสัมมนาทุกคนนักศึกษาบุคลากร Dinner ที่หาดสมิหลา สงขลาค่ะ