กพร. ตามล่า ขรก. คิดดีทำดี

านวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการค้นหาคนที่คิดดีทำดีในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้กำลังใจและนำความดี รวมทั้งประสบการณ์ของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ไปขยายเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นได้เรียนรู้

            ก.พ.ร.เดินหน้าเฟ้นหาขรก.-หน่วยงานที่คิดดีทำดี เป็นต้นแบบปฏิรูประบบราชการไทย

            นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มอบหมายให้จัดทำโครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิธีทำงานของข้าราชการ โดยมีนายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าคณะ

            นายชาติชาย กล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการค้นหาคนที่คิดดีทำดีในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ทั้ง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้กำลังใจและนำความดี รวมทั้งประสบการณ์ของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ไปขยายเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นได้เรียนรู้   งานนี้ไม่ใช่การวิจัยใส่หิ้ง แต่เป็นการเอาของจริง เอาคนที่ทำดี ๆ อยู่แล้ว มาให้กำลังใจและเผยแพร่ บนสมมติฐานที่ว่า คนเราเกิดมาก็อยากทำความดีทั้งนั้น แต่อาจมีเหตุปัจจัยหลายอย่าง   ที่ทำให้ไม่สามารถทำดีอย่างที่อยากจะทำ เราก็เลยค้นหาตรงนั้นว่าอะไรเป็นอุปสรรค อะไรเป็นปัจจัย จะทำให้เกิดการทำความดีร่วมกันได้ งานวิจัยนี้จะมุ่งไปตรงนั้นนายชาติชาย กล่าว

            ด้าน นายนครินทร์ กล่าวว่า การวิจัยครั้งนี้จะสร้างพัฒนาการที่ดีขึ้นในระบบราชการไทย ซึ่งหลังจากการประเมินด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 40 ท่าน  และสอบถามไปยังหน่วยงานราชการระดับกรม 150 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 75 จังหวัด จนได้ชื่อหน่วยงานที่จะลงพื้นที่ทำวิจัยมา 18 หน่วย ซึ่งคะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี  คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะคัดกรองให้เหลือแค่ 4-5 หน่วยงาน โดยวัดผลการวิจัยจากหลายเกณฑ์ เช่น ความมีศักดิ์ศรีในการทำงาน ความตั้งใจ หรือขยัน ความมีคุณธรรม การปรับตัวขององค์กร ความรับผิดชอบ ความมีประชาธิปไตย หรือความโปร่งใส และความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา ฯลฯนายนครินทร์ กล่าว  

            ผลสรุปของงานวิจัยนี้จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเร่งรัดการปฏิรูประบบราชการไทยให้มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชนมากยิ่งขึ้นนายนครินทร์ กล่าว

                                                                                   โพสต์ทูเดย์ : 15 ม.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#ข้าราชการ

หมายเลขบันทึก: 72701, เขียน: 15 Jan 2007 @ 10:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)