คาดจะมี ขรก.บำนาญใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดนับแสนคน

รองกรมบัญชีกลางคาดจะมีข้าราชการบำนาญใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดประมาณ 100,000 คน ระบุนอกจากจะนำบำเหน็จตกทอดที่เหลือค้ำประกันกู้เงินในปัจจุบันได้ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งด้วย

        รองกรมบัญชีกลางคาดจะมีข้าราชการบำนาญใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดประมาณ 100,000 คน ระบุ นอกจากจะนำบำเหน็จตกทอดที่เหลือค้ำประกันกู้เงินในปัจจุบันได้ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งด้วย

            นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีได้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ด้วยการให้ผู้รับบำนาญนำสิทธิในการบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงิน  ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจร่างแก้ไข พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และ พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยปัจจุบันมีข้าราชการผู้รับบำนาญ 336,000 ราย กรมบัญชีกลางต้องจ่าย   เงินบำนาญประมาณ 4,500 ล้านบาทต่อเดือน และจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ จำนวน 15 เท่า ของเงินบำนาญที่ได้รับแต่ละเดือน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท มีผู้รับบำนาญยื่นเรื่องขอใช้สิทธิเป็นเงินประมาณ 51,950 ล้านบาท และคาดว่าจะมีผู้ใช้ตามกฎหมายดังกล่าวประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนผู้รับบำนาญหรือประมาณ 100,000 คน เป็นเงินประมาณ 24,900 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ผู้รับบำนาญสามารถใช้บำเหน็จตกทอดที่เหลือค้ำประกันกู้เงินในปัจจุบันได้ และจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่ง

ผู้จัดการออนไลน์  มติชน : 13 ม.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#บำเหน็จตกทอด

หมายเลขบันทึก

72694

เขียน

15 Jan 2007 @ 10:20
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 17:02
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก