วันนี้ขอทำตัวเลียนแบบนักวิชาการปากคาบคัมภีร์สักวันนะครับ ที่ ผมจะขอนำเรื่องที่ผมประทับใจ และนำมาใช้ในชีวิตของผมนานมาแล้วครับ

โดย จะขอนำขี้ปากฝรั่งที่ "เป็นสิ่งดี" มาเล่าให้ฟัง เพราะ เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างทึ่งในกฎและหลักการข้อนี้ อย่างไม่ทราบว่ามันเกิดมาได้อย่างไร  

เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีมาแล้ว (๒๕๔๙) มีนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อ Vilfredo Pareto ได้คิดค้น หลักการนี้ ตั้งชื่อว่า

"Pareto's Law"

และนำเสนอในรูปแบบของกฎ ๘๐/๒๐ ที่สำคัญมีน้อย ที่ไม่สำคัญมีมาก  

และก็มีคนนับถือ จนได้พัฒนา และ พยายามพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนจากคู่เดียวกลายเป็น ๒ คู่ คือ ๓/๕๐, ๑๒/๓๕ แต่ทั้ง ๒ คู่ก็ยังรวมกันได้ ๑๐๐ เช่นเดิม  

ท่านคงงงว่าผมกำลังจะเล่าเรื่องอะไรกันแน่   สาระสำคัญก็คือ ที่สำคัญมีน้อย ที่ไม่สำคัญมีมาก นั่นแหละครับ

คือ เขาเริ่มต้นจากระบบเศรษฐกิจ เข้ามาหาระบบการทำงาน ระบบการดำรงชีวิต จนแทบจะเรียกว่า ระบบจักรวาล ก็ว่าได้  

เช่น เขาได้ข้อสรุปว่า ระบบธนาคารนั้น จะมี

  • ๓% ของบัญชีเงินฝากที่สำคัญจะมีเงินรวมกัน ถึง ๕๐% ของเงินฝากทั้งหมด
  • ๑๒% ของบัญชีสำคัญถัดลงมา จะมีเงินฝาก อีก ๓๕% ของเงินฝากทั้งหมด
  • ๓๕% ของบัญชีสำคัญถัดลงมา จะมีเงินฝาก อีก ๑๒% ของเงินฝากทั้งหมด
  • และ ๕๐% ของบัญชีที่เหลือ จะมีเงินฝาก อีกเพียง ๓% ของเงินฝากทั้งหมด  

ประเด็นการทำงานในองค์กร

เมื่อมองมุมใดมุมหนึ่งของการทำงาน ก็เช่นเดียวกัน

  • ๓% ของบุคคลที่สำคัญที่สุดจะมีผลงานรวมกัน ถึง ๕๐% ของผลงานขององค์กรทั้งหมด  
  • ๑๒% ของบุคลากรที่สำคัญรองลงมา จะมีผลงานรวมกัน ถึง ๓๕% ของผลงานขององค์กรทั้งหมด  
  • ๓๕% ของบุคลากรที่สำคัญรองลงมา จะมีผลงานรวมกัน เพียง ๑๒% ของผลงานขององค์กรทั้งหมด  
  • และ ๕๐% ของบุคลากรที่เหลือ จะมีผลงานรวมกัน เพียง ๓% ของผลงานขององค์กรทั้งหมด  

นั่นเป็นการมองเพียงชิ้นงานเดียวเท่านั้นนะครับ  

และการใช้เวลาของเราก็มีการจับคู่แบบนั้นเช่นเดียวกัน   ระหว่าง

เวลาที่ใช้ กับ ผลงานที่ได้

ในแต่ละเรื่อง   เรียกว่าถ้าเราทำอย่างนี้ เราจะใช้เวลาไม่ค่อยเป็นประโยชน์ซะมาก ได้ประโยชน์น้อยนั่นเอง    

แต่ต้องขยายความเพื่อกันการสับสนนะครับ   การมองเช่นนั้น เป็นการมองเพียงมุมเดียว  

ฉะนั้น การเน้นทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงควรจริงจังกับสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ (vital) ในประมาณ ๘๐% (ตามต้นคิด) หรือ ๕๐% + ๓๕% (ตามการดัดแปลงเพิ่มเติม) ที่จะใช้เวลาไม่มากจนเกินไป ประมาณ ๒๐% ของเวลา แต่ไม่ควรลงรายละเอียดมากจนเกินไป จนถึง สิ่งที่มีสาระน้อย (trivial)” จะทำให้เราต้องมาเสียเวลามากอีกถึง ๘๐% ในการทำงาน  

และเสียโอกาสที่จะทำงานด้านอื่น ให้เกิดประโยชน์ได้ดีกว่า  

ลองพิจารณานำไปปรับใช้ในชีวิตมุมต่างๆของท่าน ดูนะครับ  

ได้ผลอย่างไร ค่อยนำมาแลกเปลี่ยนกันครับ