คุณจตุพร  เป็นผู้ประสานงานวิจัยท้องถิ่นของ สกว. อยู่ที่อำเภอปาย  จ.แม่ฮ่องสอน   จบการศึกษาปริญญาตรีด้านสาธารณสุข   ปริญญาโทด้านการศึกษา (การสร้างเสริมสุขภาพ) จาก มช.

         เป็น blogger ที่มีแฟนมากที่สุดคนหนึ่ง  อ่านได้ที่ http://gotoknow.org/mhsresearch

         ผมมองว่าคุณจตุพรเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเชื่อมงานวิจัยท้องถิ่นกับ KM เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน   หรือเอา KM เข้าไปใช้เป็นเครื่องมือของการวิจัยท้องถิ่น   การสร้างเสริมสุขภาพ   และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

         ผมหวังว่าเมื่อเรามีเทคโนโลยี RootTube สำหรับ blogger   คุณจตุพรจะบันทึกเรื่องราวของคนเล็กคนน้อย  คนบนเขา  ออกสุ่โลกกว้างได้อย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น

วิจารณ์  พานิช
 1 ม.ค.50

บันทึกเพิ่มเติม ๒๐ เม.ย. ๕๑

สองสัปดาห์ที่แล้ว ไปพบคุณเอก มาช่วยงานลุงเอก เรื่องสันติศึกษา ที่สถาบันพระปกเกล้า    ทราบข่าวว่ากำลังหาทางมาเรียนต่อปริญญาเอกที่ ม. มหิดล