GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

AAR 4 ปี HACC ขอนแก่น

ทบทวนเพื่อ ร่วมพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ) ทบทวนกับ HACC KKU

 วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ อาจารย์ ดวงสมร ศรีผดุง รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ) และ ทีมงานมาร่วมปรึกษาหารือกับทีมงานเครือข่าย HACC เพื่อทบทวนผลงาน ๔ ปีที่ได้ดำเนินการร่วมกัน และ เตรียมลงนามทำความตกลง (MOU) ฉบับใหม่ต่อไป

ภาพทีมงาน พรพ และ HACC_KKU แลกเปลี่ยนของที่ระลึก สคส ๒๕๕๐

ผลงานจากการดำเนินการร่วมกันสี่ปีมีการจัด ประชุมวิชาการประจำปี ๔ ครั้ง มีหลักสูตรที่ พรพ กำหนด และ หลักสูตรที่ HACC_KKU ได้พัฒนาเช่น HA001 พื้นฐานการพัฒนาคุณภาพ HA002 HA_KM HA003 HA สำหรับงานบริการพยาบาล การให้คำปรึกษาโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงพยาบาลเซโปน (คลิก) แขวงสุวรรณเขต (คลิก)

JJ2007

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 72682
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

แสดงความยินดีตวยเจ้า

 Doctor เรียนท่านอาจารย์ หมอรวิวรรณ

 ขอบพระคุณที่ให้กำลังใจ ชาว HACC ด้วยกันครับ