ทันตกรรมชุมชนสยาม


Username
siam_ohp
สมาชิกเลขที่
16578
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ช่วยกันเขียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของทันตกรรมชุมชน, บทบาทหน้าที่ของผู้ทำงานทันตกรรมชุมชน

คาดหวังว่าจะให้บุคลากรสุขภาพ และบุคคลที่สนใจ รวมทั้งนักศึกษาทันตแพทย์ ทันตาภิบาล ได้เข้าใจ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสตร์แขนงนี้

มีหมอมัทนา เกษตระทัต matana@gmail.com

และหมอสุธี สุขสุเดช somsutee@hotmail.com เป็นผู้ดูแล blog

ทั้งสองจะพยายามชักชวนกัลยาณมิตรในวงการให้มาช่วยเขียน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี