ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ และ เทคนิคค้นปัญหา

 วันหยุดเมื่อวานเดินไปร้านหนังสือ มุมแรกที่ต้องอ่านและหา คือ หนังสือ How To พบหนังสือ "กูรู วรภัทร์"

NKM3

ภาพนี้ท่าน อาจารย์ ดร.วรภัทร์ (เสื้อ ส้ม นั่งสมาธิ ตรงกลาง) ส่งไปให้ครับ 

เป็นหนังสือดี มีเนื้อหา

 คิดอย่างเป็นระบบ ลดปัญหา

 ชื่อหนังสือเต็มๆว่า " คิดอย่างเป็นระบบ และ เทคนิคการแก้ปัญหา" ไม่ได้ค่าโฆษณา เปิดไปเปิดมา น่าสนใจ ลองไปหาอ่านดูครับ

 แอบให้ดูย่อๆ ครับ

 เทคนิค การเปรียบเทียบกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย

 เทคนิค การเทียบกับมาตรฐาน

 เทคนิค การเดินไปดูของจริง ที่จริง ความจริง

JJ2007