นายมนัส  แจ่มเวหา  รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จะเร่งร่างระเบียบให้ข้าราชการบำนาญนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงิน ในทันทีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านความเห็นชอบเกี่ยวกับปรับปรุงร่างกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

                                  เดลินิวส์ (คอลัมน์เปิดตะกร้าข่าว) : 15 ม.ค. 50