เชิญประชุมเตรียมการผู้เข้าร่วม UKM ครั้งที่ 9 (1 /2550) : มน.

         ตามที่  QAU ได้ขอความร่วมมือกับ คุณมีนา เจ้าหน้าที่ของ IRDA เพื่อประสานงานในการเรียนเชิญนักวิจัยของ มน. เพื่อเข้าร่วมเสวนา UKM  ครั้งที่ 9 (1 /2550) ในหัวข้อ  “การก่อเกิดและการดำรงอยู่ของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง”  ในวันพฤหัสบดีที่ 8  - เสาร์ที่ 10 ก.พ. 50 ณ โรงแรมโฆษะ  จ.ขอนแก่น โดย ม.ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ  ซึ่งในขณะนี้มีอาจารย์นักวิจัยตอบรับที่จะร่วมเดินทางไปกับเราจำนวนหนึ่งแล้วซึ่งผู้ที่เดินทางเข้าร่วมทั้งหมด 10 ท่าน จะเข้าร่วมในฐานะนักวิจัยและผู้บริหารงานวิจัย  ยกเว้นท่านอาจารย์วิบูลย์ซึ่งเป็นท่านที่ 11 จะเข้าร่วมในฐานะผู้ประสานงาน UKM ค่ะ   

         บันทึกนี้ QAU ขอเรียนเชิญผู้ที่แจ้งความประสงค์ในการร่วมเดินทางไปกับเราร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  และประชุมเตรียมการในวันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. 50 เวลา 12.00 น. – 13.00 น.  ณ ห้องประชุม QAU ชั้น 6 ตึก CITCOMS  ซึ่งทาง QAU ได้จัดทำจดหมายเชิญไปยังทุกท่านซึ่งจะส่งออกภายในวันนึ้ค่ะ

         โดยพร้อมกับหนังสือเชิญ QAU ได้แนบเอกสารต่างๆ เพื่อท่านจะได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ก่อนเพื่อพูดคุยกันในวันประชุมเตรียมการ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ลปรร. ใน UKM ค่ะ  ซึ่งเอกสารดังกล่าว ได้แก่

         เอกสารหมายเลข 1   กำหนดการและการเตรียมการ  

         เอกสารหมายเลข 2   ร่างแผนการเดินทางไป – กลับ UKM-9

         เอกสารหมายเลข 3   KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 51.พลังลึกลับ

         เอกสารหมายเลข 4  วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ : 15. เล่นไม่ยากถ้าเริ่มจากความสำเร็จ”  

         เอกสารหมายเลข 5  หนังสือ “การจัดการความรู้  ฉบับนักปฏิบัติ”  
         หน้า 129 – 137 เขียนโดย  ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช
  

         เอกสารหมายเลข 6  หนังสือ “การจัดการความรู้  ฉบับนักปฏิบัติ”  
         หน้า 138 – 148  เขียนโดย  ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช
  
   
         สำหรับรายละเอียด  และกำหนดการในการเดินทางตอนนี้คาดว่าเราจะออกเดินทางในเช้าวันพุธที่ 7 ก.พ. 50 โดยรถตู้ 2 คัน เนื่องจากขากลับจะมีกลุ่มคนที่สนใจเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเดินทางไปที่เพื่อศึกษาดูงานอย่างไม่เป็นทางการ  และอีกกลุ่มจะเดินทางกลับพิษณุโลกเลย  สำหรับกำหนดการที่แน่นอนทาง QAU จะรบกวนขอความคิดเห็นจากทุกท่านพร้อมสรุปร่วมกันในวันประชุมเตรียมการนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#มหาวิทยาลัยขอนแก่น#ukm9#ukm-9#ผู้ประสานงานหลัก#ผู้เข้าร่วม#ประชุมเตรียมการ

หมายเลขบันทึก: 72709, เขียน: 15 Jan 2007 @ 11:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ผอ.ตูน

 มิทราบว่าได้ทำหนังสือ กราบเรียนเชิญ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช มาเป็น Keynote speaker วันแรกหรือยังครับ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์หมอ JJ ครับ กรุณาขยายความ แต่ละช่วงในกำหนดการ (ข้างล่างนี้) หน่อยครับ ว่าแต่ละช่วง แต่ละห้องนั้น ผู้เข้าร่วมจะต้องทำอะไรกันบ้าง จะได้เข้าใจตรงกัน และเตรียมการได้ถูกต้อง ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ณ โรงแรมโฆษะ

  ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐  น.ห้องที่ ๑ Show and Share Center of Excellence (1) ก่อกำเนิด เป้าหมาย ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

                           ห้องที่ ๒ ติดตาม ผลสำเร็จของการ พัฒนา ต่อยอด ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของเครือข่าย

 ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. อาหารกลางวัน แบบง่ายๆ พร้อมกับ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กับ นักวิจัย ของแต่ละมหาวิทยาลัย "เรียนรู้ แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ กับ นักวิจัยที่มีผลงานเป็นแบบอย่าง"

 ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องที่ ๑ Show and Share Center of Excellence (2) เรียนรู้ ในผลสัมฤทธิ ผลกระทบของงานวิจัย ในการนำไปต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาสู่สังคม ชุมชน และ ประเทศชาติ

                           ห้องที่ ๒ Best Practice จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย สำหรับสายสนับสนุน

 เสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ณ โรงแรมโฆษะ

 ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. สรุปผลการเสวนา Show and Share Asset

ข้อความข้างบนเป็นของท่าน รองอธิการวิบูลย์ ครับ

JJ ขอตอบว่า

 "ในแต่ละห้อง โดยเฉพาะ ครั้งนี้เน้น เรื่องงานวิจัย นำประสบการณ์ มาเล่า แลก เรียน รู้ นำ Best Practice or Good Practice ที่เป็น How To เป็น "ประสบการณ์ ตรง จริง ของแต่ละสถาบัน หน่วยงาน รวมทั้งน่าจะนำ Poster มาแสดง แถลง ให้เห็นภาพ"ครับ

 ส่วนอีกห้อง ที่ติดตามงานเดิม ก็เช่นเดียวกันครับ "นำผลการพัฒนา ตน คน งาน องค์กร มา แลก เปลี่ยนครับ ผลเทียบกับแผน พูดจาภาษา KM คือ AAR ตั้งแต่เริ่มเรามาเสวนาUKM 1-8 + Passion Plan 2007"

ด้วยความเคารพครับ

JJ2007

เขียนเมื่อ 
  • เอกสารหมายเลข 7 (ข้อคิดเห็นของท่าน P อันที่สอง) คือ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของแต่ละท่านที่จะเข้าไปร่วม UKM-9 ครับ....
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน BeeMan

 ขอบพระคุณครับ

เรียนท่านอาจารย์ JJ ที่เคารพ

         สำหรับการเชิญวิทยากร หรือบุคคลที่จะมาเป็น Keynote speaker รบกวนแต่ละ ม. ปฏิบัติอย่างที่เคยเป็นมา คือ ทางเจ้าภาพแต่ละครั้งเป็นผู้ทาบทามและ ออกหนังสือเชิญค่ะ

เขียนเมื่อ 
รับทราบครับ คุณเอื้องฟ้า จะประสานงานโดยด่วนครับ
เขียนเมื่อ 

เรียนทีมงาน NU_QA_KM และ UKM9

 ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับท่านเอื้อรังสรรค์ ประชุมเตรียมงาน ไหว้วาน กันไปเมื่อสักครู่ ร่วมกู่สู่สังคม ระดมความพอเพียง

 "ห้องจัดประชุม เหมาที่โฆษะ ทั้งโรงแรม เรียบร้อย แล้วครับ"

 ส่วนที่พักมีหลาก หลายราคา คุณภาพ แพงสุดๆก็ Sofitel รองมาก็เจริญธานี และ โฆษะ(ไม่มีที่จอดรถในโรงแรมนะครับ) ที่เจริญ กับ โซฟิเทล ที่จอดรถดีกว่าครับ

 ส่วนอาหารเช้า ลองไปที่ JJ_Tracer ครับ ทานที่โรงแรม อาจจะเจ็บ Oral Mucosa ไปหลายวัน

เขียนเมื่อ 

รายละเอียดสถานที่จัดประชุมครับ

http://gotoknow.org/blog/uackku/72759

         ขอบพระคุณท่านอาจารย์ JJ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการ ที่พัก และอาหารเช้าค่ะ