สัมมนาเสริมชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา (ป.บัณฑิต) ศูนย์ ร.ร.วัดเขมาฯ จ.นนทบุรี 13-14 ม.ค. 2550

คำถามที่ยังคงฮิตอยู่เสมอสำหรับผู้ที่จะสมัครเรียนปริญญาโท ก็ คือ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก. กับ แผน ข. ต่างกันอย่างไร ยิ่งไปกว่านั้น หลายคนยังถามว่า แผนไหนง่ายกว่าแผนไหน โดยมีเป้าประสงค์ของคำถามก็คือ อยากจะเลือกแผนที่ง่ายกว่าเป็นสำคัญ ทำให้คิดไปถึงว่า เมืองไทยนี้แปลกดีนะ บัณฑิตจำนวนมาก อยากเรียนต่อในระดับมหาบัณฑิต แต่มักจะเลือกเรียนต่อในสถาบันที่เรียนง่ายๆ สอนง่ายๆ และจบง่ายๆ เป็นหลัก ซึ่งต่างๆ กับในต่างประเทศ ที่บัณฑิตที่ต้องการศึกษาต่อมักจะเลือกสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยดังๆ หรือมีชื่อเสียง แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่า เรียนยาก และจบยาก แต่ก็ยังต้องการเรียน เพราะรู้ดีว่า การจบจากมหาวิทยาลัยดังๆ นั้นหมายความถึง การมีอนาคตและหน้าที่การงานที่สดใสกว่า จึงอยากจะสรุปว่า การเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของไทย เป็นการเรียนเพื่อเอาปริญญาอย่างเดียว โดยไม่สนใจเรื่องวิชาความรู้และคุณภาพของสถาบันการศึกษามากนัก อาจเป็นเพราะต้องการปริญญาเพื่อไปปรับสถานะการทำงานมากกว่าจะนำไปใช้หางาน ในขณะที่ การเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของต่างประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกา เป็นการเรียนเพื่อเอาวิชาความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ทำงาน และปริญญาที่จะได้รับนั้น จะมีลักษณะเป็นตั๋วตลอดชีวิตที่น่าจะช่วยกำหนดอนาคตของผู้ถือตั๋วได้ ตั๋วใบไหนออกโดยสถาบันดีๆ ก็ย่อมมีภาษีดีกว่าโดยสามารถเลือกงานดีๆ และเรียกเงินเดือนแพงๆ ได้...