นายสวัสดิ์ พุ่มพวง

อาสาสมัคร
Usernamesawatphoomphuan
สมาชิกเลขที่5343
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

อ่านประวัติยาว
ผมเกิดที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อปี 2514
รอนแรมจากบ้านมาตั้งแต่อายุ 15 กับรถที่ไปทอดผ้าป่า

เรียนปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก ตามแบบแผนของสังคม
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) รามคำแหง 2538
ศศ.ม. (บริหารองค์การ) เกริก 2541
Ph.D. (System Dynamics Modelling) IOU 2547

ออกเดินทาง  ท่องเที่ยว  เรียนรู้  ค้นหาความหมายของชีวิต

ยิ่งพยายามยิ่งห่างไกล  ต่อเมื่อหยุดพักจึงได้มอง

มองเห็นหนทางทอดยาวไปข้างหน้าที่สดใส

ที่ที่จะนำเราไปสู่การเป็นเพียง "ผู้ดู"

ก้าวสู่ "ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน"