ภาษาไทยไทยรักสลักจิต   
ภาษาไทยไพสิฐอนรรฆค่า 
ภาษาไทยมรดกตกทอดมา 
ชนชาติไทยรักษาให้ยืนยง
ภาษาไทยสุนทรเสียงอ่อนหวาน 
ภาษาไทยไขขานสมประสงค์ 
ภาษาไทยสร้างชาติให้อาจอง 
เอกราชดำรงราษฎร์ภูมิใจ