บันทึก ช่วงหนึ่งของผม ก่อนมาเป็นพุทธ

 สันดานนักการศึกษา และ ผลผลิตจากการศึกษายุคหมาหางด้วน  คือ เอาแต่คุย ไม่ลงมือทำ

เมื่อก่อน ผมก็เหมือนคุณ ๆ ทั้งหลาย  นั่นแหละ   ผมถามๆๆๆ  จน คนข้างๆ หลวงปู่ หลวงพ่อ  อยากจะถีบผมเลย

แต่ หลวงปู่ หลวงพ่อ แต่ละรูป  ท่านก็เมตตา  ตอบผมสั้นๆ ประมาณว่า ... ทำดูก่อน   ทำหรือยัง   แขวนเรื่องเชื่อไม่เชื่อเอาไว้ก่อน  ตาบอดยังไม่ได้คลำช้าง   โยนตำราไปก่อน ดูลมหายใจได้ต่อเนื่องก่อนค่อยกลับมาคุยกัน   ฯลฯ

ศาสนาพุทธเป็น  วิทยาศาตร์    ทุกครั้ง ที่ สงสัย  ต้อง ทำโครงการนำร่อง เพื่อทดลอง  เราไม่ใช่ นักการเมือง   ที่เอาแต่ "ถกกัน"  เถียงกัน  แบบ ตาบอดยังไม่ได้คลำช้างเลย

ตั้ง ข้อสมมติฐาน  แล้ว ตัดอคติ กังวล วิตก วิจารณ์   ออกไป  ....  ทำการทดลอง   ทำจิตให้สงบ  หาสติให้เจอ   ทำสติให้ต่อเนื่อง   ฯลฯ

ศาสนาพุทธเป็น Learning Society / Knowledge management แบบธรรมชาติ  เป็น  วิชาทางการศึกษาขั้นสูง    ใช้หลักการของ Child center

ครูบาอาจารย์ จะค่อยๆ บอกทีละนิด  เอาไปทำดู  คล้ายๆกับแนว คุมอง (KUMON) ให้ฝึกทักษะ และ วินัย  ไปตาม ขีดความสามารถของแต่ละคน ที่ไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน   การทำบ่อยๆ จนเกิดทักษะ (Skill) 

การฝึกธรรมะ  ก็เหมือนการฝึกกีฬา    ต้องลงมาเล่นก่อน จึงจะ วิจารณ์ได้    อุปมา นักพากษ์กีฬาหลายคนในทีวี พากษ์ออกมาไม่ได้เรื่อง  พวกเซียนกีฬาในเว็ปpantip ด่าอยู่ทุกวัน 

พวกเรา คุ้นเคย กับ ครูอาจารย์แบบไทยยุคการศึกษาล่มจ่ม  คือ  คุยๆๆๆๆ ถามๆๆๆ คิดๆๆๆๆ  อ่านๆ ๆๆๆ  โดย ไม่ ลงมือ  ----->  เพราะ สันดาน ขี้เกียจ   หวงสันดานเดิมจะเปลี่ยนไป  รักษาความขี้เกียจยิ่งชีวิต   กลัวความเชื่อเดิมๆจะโดนลบล้าง  เถียงเพื่อยกตนข่มท่าน ต้องการให้ตนเองดูดีมีชาติตระกูล ฯลฯ   นี่แหละ Bad habit to break