กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที่ 4)

  ติดต่อ

  อบรมเรื่องการออกแบบแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและ  
หลังจากที่ได้มอบทุนวิจัยสถาบันให้กับบุคลากรสายสนับสนุนไปทั้งสิ้น 17 โครงการ แล้วนั้น ในวันที่ 25-26 มกราคมนี้ หน่วยวิจัยของคณะจะจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที่ 4) โดยครั้งนี้กำหนดหัวข้อหลักไว้ 2 เรื่องด้วยกัน คือ   1.       การออกแบบแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามเพื่อการวิจัยและ 2.       การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม SPSS ทั้งนี้เนื่องมาจากเห็นว่าโครงการวิจัยสถาบันที่ได้รับทุนในปีนี้  มีอยู่หลายโครงการที่ต้องอาศัยแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  จึงได้เรียนเชิญ  รศ. เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย  จากคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ. ดร. อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย อาจารย์ของคณะสหเวชศาสตร์เอง  มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ  โดยมุ่งหวังให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปทำงานวิจัยสถาบันได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำได้อีกด้วยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกงานวิจัยและประกันคุณภาพ-สหเวช-ม.นเรศวร

หมายเลขบันทึก: 72226, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-14 16:09:51+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #คณะสหเวชศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

  • ถัดจากการดำเนินงาน QA งานวิจัยสถาบัน ตอนต้นน้ำไม่นาน  อ.กอล์ฟ (อาจารย์ศุภวิทู  สุขเพ็ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพของสหเวชฯ) ก็ลุยงานต่อด้วยการดำเนินการ QA งานวิจัยสถาบันกลางน้ำ สมแล้วที่เป็นทั้งรองวิจัย ควบรองประกันฯ ขอปรบมือ ดังๆ.....ให้ค่ะ

 */\*  */\*  */\*  */\*  */\*  */\*  */\*  */\*  */\*  */\*  */\*  */\* 

การจัดกิจกรรมคร้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยสถาบันของทุกๆคนต่อไป ค้า ..อิอิ