1. เสื้อคุณพ่ ประกอบด้วย ตัวเสื้อแขนกุดติดซิปกระเป๋าหน้าท้องและถุงทรายหนัก 4 กิโลกรัมเทียบเคียงกับน้ำหนักลูก น้ำหนักรกและน้ำคร่ำ

            

                                                     ตัวเสื้อ   +     ถุงทราย                                                        ให้คุณพ่อใส่

ราคา โดยประมาณ 200 บาท

วิธีใช้ ให้คุณพ่อใส่เสื้อที่บรรจุถุงทราย และรูดบริเวณชายเอวเล็กน้อย ให้ถุงทรายถ่วงบริเวณหน้าท้องเพื่อให้คุณพ่อเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของคุณแม่ตั้งครรภ์ เกิดความเข้าใจและใส่ใจดูแลคุณแม่มากขึ้น

2. โมเดลการคลอด ประกอบด้วย ตุ๊กตาผ้าติดกระดุมบริเวณสะดือต่อกับสายสะดือยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ติดกับรก และกล่องโมเดลช่องทางคลอดแสดงตำแหน่งปากมดลูกและช่องคลอด

ราคาโดยประมาณ 1,000 บาท

วิธีใช้ เป็นสื่อการสอนในการเตรียมตัวก่อนคลอด - ให้เข้าใจว่าลูกอยู่อย่างไรในมดลูกและขบวนการคลอดเกิดขึ้นอย่างไร- ให้เข้าใจว่าส่วนใดคือปากมดลูกที่ต้องขยายถึง 10 ซม.ส่วนใดคือช่องคลอดที่ต้องตัดฝีเย็บ- ให้ตระหนักถึงการนับลูกดิ้นเนื่องจากอาจมีสายสะดือพันคอ

          

3. โมเดลยา ประกอบด้วย ตัวยาที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้รับพร้อมคำอธิบายสั้นๆ 2 ชุด

ราคา                                           

วิธีใช้  เป็นสื่อการสอนเรื่องยาในคุณแม่ตั้งครรภ์ สำหรับวิทยากร  1       ชุด สำหรับคุณแม่ที่เข้าอบรม 1 ชุด

4. ภาพพลิกออกกำลังกาย ประกอบด้วย ภาพโปสเตอร์ขั้นตอนการออกกำลังกาย และฉากตั้งจากตะแกรงลวด

ราคาโดยประมาณ  300 บาท

วิธีใช้ เป็นสื่อภาพพลิกประกอบการสอนเรื่องการออกกำลังกายในหญิงตั้งครรภ์