ความตั้งใจที่ดี นอกจากจะเป็นการกำหนดจุดเริ่มต้นและจุด สิ้นสุดที่ดี ของสิ่งที่เราจะทำหรือกำลังทำแล้ว ความตั้งใจที่ดี ยังเป็นพลังใน การ ขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้า ตราบใดที่ความตั้งใจนั้นยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตามในบริบทแห่งการทำงานเป็นไปได้ที่ ความตั้งใจที่ดี อาจจะถูกรบกวน และผลักให้มันเบี่ยงเบนไปจากตำแหน่งที่เหมาะสม ของมันตามที่ตั้งใจไว้ครั้งแรก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้อง “ฟื้นฟู” หรือ “Refresh” เพื่อให้ความตั้งใจของเรายังคงสดชื่นอยู่เสมอ ทั้ง ในการ เริ่มต้นครั้งแรกหรือในระหว่างการปฏิบัติงาน ความตั้งใจที่ดี ยังต้องผ่าน ด่านทดสอบต่างๆที่เรียงรายและห้อมล้อมชีวิตของเราอยู่ มีหลายๆคนที่ ครั้งหนึ่ง“เคยมีความตั้งใจที่ดี” และในทางกลับกันมีอยู่เป็นจำนวนมากผู้ที่ “ความตั้งใจที่ดี” ยังคงส่องสว่างอยู่ในดวงใจของพวกเขาและเธอ