คุณสุเรียน จาก ศบอ.ได้รับมอบหน้าหน้าที่จาก ผอ.กฤษดา ศบอ.เวียงสา และ ศนจ.น่าน ประสานงานในพื้นที่ เพื่อศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน รายการนพ.ชาตรี เจริญศิริ  คุณหมอนำเรื่องมาสื่อในรายการ 12 ม.ค.2550 ว่า พระเทพนันทาจารย์ และคณะจะไปจัดงานวันเด็กให้เด็ก เยาวชนตองเหลืองวันนี้ครับ 

                         มีคำพูดว่าในรายการเช้านี้ ( อุษาพาชื่น 0630-0700 น.สวท.น่าน วันศุกร์ ที่ 12 ม.ค.2550 คลื่น เอฟ เอ็ม94.75 ) ว่าเด็กฯ กลุ่มนี้ไม่น่าจะด้อยโอกาส หากแต่เป็นเด็กที่โลกลืม  เรียนว่า ภาคีจิตอาสาฯ ได้เข้ามาร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยจิตใจบริสุทธิ์  เพื่อให้โลกรับรู้ว่า เราชาวไทยและชาวโลกไม่ทอดทิ้งกัน นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งแห่งการพัฒนาที่นำมาบอกเล่าให้ร่วมรับรู้