“ ฉันไม่เคยคิดเลยว่า การสื่อสารอังกฤษไม่ได้ แต่เราอยู่ในค่าย เรามีความสุขมาก “ Sylvia สาวนักศึกษาฮ่องกงกล่าวในวงเวลาสรุป ค่าย........................... “ I really enjoy myself in this trip very much. It enhances my interest in drawing and I think that in my future spare time , I will draw something instead of watching TV. or shopping “ Kwok Hoi Wah .............. “ ค่ายอื่นที่ผ่านมา เราจะมีแต่การพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด โต้แย้ง แต่ที่นี่ เราวาดรูปเราบันทึกธรรมชาติ เดินป่า สังเกตธรรมชาติ ความเข้าใจระหว่างกันทำได้ แม้ว่าภาษาจะเป็นเรื่องอุปสรรค ฉันพึ่งเข้าใจ “ เจ้าหน้าที่ของ องค์กร Christian Movement of Hong Kong สะท้อนความรู้สึกในวันปิดค่าย.............. “ ...ค่ายนี้มีทั้งสุขและทุกข์แต่สุขสนุกสนานมีมาก ได้มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ ได้ฝึกใช้ภาษา E ฝึกเขียนภาษาจีน ญี่ปุ่น และที่สำคัญภาษาเขมร และพึ่งรู้ว่าภาษา E ของตัวเองไม่ได้เรื่องก็คราวนี้แต่ก็ภูมิใจที่ได้มาค่ายนี้ ทำให้โลกทัศน์กว้างขึ้น....” น้องอุ๊ จากราชภัฎเลย บันทึกไว้ในสมุดค่าย............. “ ...Communication with Thailand is in Art, we are interested our “ signals “ with various ways. Fun !” Wong Chung ( Cindy )................ “ ช่วง 6-7 วันที่ผ่านมาก็คิดว่าชาวฮ่องกงหลายคนคงได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างที่ จ.สุรินทร์และที่เขาใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตชุมชนในหมู่บ้าน หรือเรื่องธรรมชาติ การเดินดูนก เดินป่า หรือการได้เจอ ทาก คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี....” นายวิชาญ โพนสัย อาสาสมัครนำดูนกจากเด็กรักป่าและศิษย์เก่าเด็กรักป่า ปี 2535 _______________________________________________ ที่เด็กรักป่า เราทำงานกับ กลุ่มนักศึกษาอีสานด้วย ช่วงแรกๆ ที่เราจัดค่ายให้เยาวชนในหมู่บ้าน เรามีอาสาสมัครนักศึกษามาจากรามฯ หรือ ธรรมศาสตร์ แต่หลังๆมาเราก็จัดเครือข่ายที่อีสาน และสร้างกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาอาสาสมัคร ให้มีพื้นฐานเรื่องการจัดค่าย ความรู้ มุมมองเรื่องศิลปะเบื้องต้น การดูนก เดินป่า การฝึกบันทึกสิ่งรอบๆตัวเรา__________________________________________ การบันทึก ความงามในธรรมชาติ ทั้งคุณหมอหม่อง( นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ หรือ คุณกมล โกมลผลิน ที่ปรึกษาของเด็กรักป่า บอกเสมอว่า บันทึกจากสิ่งที่เห็น จากความงามที่เป็นจริง จากความรู้สึก....เราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร เพราะถ้าเรามองเห็นความงาม ที่ใจเรา จากภาพที่อยู่ตรงหน้า และลงมือวาด จากความรู้สึก.....สวย ไม่สวย ดี ไม่ดี ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ______________________________________________________ ความงามจาก ศิลปะ ที่เราสร้างเอง ในสมุดบันทึกธรรมชาติ หรือ ในกระดาษใดๆก็ตาม เป็นการสื่อสารที่ใจ การเรียนรู้ผ่านสิ่งเหล่านี้ จะทำให้เราค้นพบความงามในตัวเองและคนรอบข้าง