MT 6 : หมอติ่ง คุณลิขิตของเวทีเสนอความสำเร็จสัญจรครั้งแรก


เวทีต่อไปเราจะไปที่ทันตกรรม วันอังคารที่ 16 มค 50 เวลา 1430 น โดยคุณหมอต๋อยเป็นคุณอำนวย และคุณสะมะพรเป็นคุณลิขิต ทีมเลขายังคงเดิม ดรสง่า น้องเล็กและน้องอิ๋ม

รายงาน Moving Theater ครั้งที่ 1

หลังเตรียมความพร้อม   กันก่อนเล็กน้อย เราก็ไปห้องแลป ด้วยความหวั่นๆและกังวลลึกๆ พบว่าไม่ว่าทีมอยากฟังคุณเล่า หรือทีมอยากเล่าให้คุณฟัง นั่งกันพร้อมหน้า หลังคุณอำนวย(หมอหน่อย)ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมาพบกันในวันนี้ว่าเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำความสำเร็จไปต่อยอดและให้เกิดบรรยากาศ Happy HA ตามนโยบายของท่านผอ  ถ่ายทอดการเล่าความดีอย่างไรไม่ให้ยี้ ของอาจารย์วิจารณ์ พานิช และแนะนำตัวกันจนครบทุกคนแล้ว

น้องนก  quality manager ของ Lab ก็เล่าภาพรวมการพัฒนาคุณภาพห้องแลปในปี 2548-2549

ซึ่งความภาคภูมิใจเกิดมาจากทุกๆคน

สรุปการพัฒนาคุณภาพห้องแลป มีทั้งหมด 6 ข้อ

    รู้ปรับเปลี่ยน : ปฏิวัติบทบาทด้านการบริหารจัดการ เน้นผู้ป่วยเป็นสำคัญ

รู้จุดหมาย        : กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กร มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานโรงพยาบาล

    รู้จักตนเอง       : ทบทวน วิเคราะห์องค์กร

    รู้แนวทาง        : กำหนดแผนงานโครงการ

    รู้บทบาท : ทีมปฏิบัติการทั้ง 15 ทีม ดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน

รู้ปรับปรุง : ติดตามผลและค้นหาโอกาสพัฒนา ทั้งจากผู้รับบริการ ผู้ประเมินจากภายในและภายนอกองค์กร

เรื่องที่ 2 เป็นการพัฒนาคุณภาพงานด่านหน้าโดยคุณชัยพรหัวหน้ากลุ่มงาน

 จากปัญหาที่ผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น บุคลากรเท่าเดิม ได้ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานโดยให้มีเจ้าหน้าที่จากส่วนอื่น เช่น สารบรรณ มาช่วยงานด่านหน้าในช่วงเช้า ให้เพียงพอกับผู้รับบริการ 250 คนต่อวัน ซึ่งต้องให้บริการตั้งแต่การแจกบัตร ลงคอมพิวเตอร์ เจาะเลือด แจกผลมีการประชุมประเด็นที่เป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง staff และหัวหน้างาน มีการอบรมพฤติกรรมบริการ จากการประเมินผลพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนพึงพอใจเพราะมีส่วนร่วม ผลงานเกินเป้า (ความพึงพอใจ 84.75% จาก เป้า 80%)นอกจากนี้ยังมีความฝันที่จะก้าวกันต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง one stop service การใช้คอมพิวเตอร์เรียกคิว หรือการ print ผลแลปได้ที่ OPD 

เรื่องที่ 3 เป็นเรื่องปฏิบัติการลด ละ เลิก ความเสี่ยงของ blood bank เล่าโดยคุณสมพร

เราเรียกกันว่าคุณ สะมะพร  ชื่อเรื่องเธอพึ่งนึกขึ้นก่อนประชุม  โดยเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 4 ขั้นตอนก่อนรับงานเอามาทำต่อ  ตั้งแต่ก่อนวิเคราะห์ ขณะวิเคราะห์ หรือหลังวิเคราะห์  ได้นำ idea ของพยาบาลที่มีการส่งเวรกัน โดยได้จัดทำสมุดโน้ตปัญหาต่างๆ ให้คนที่รับเวรอ่าน แม้ไม่มีเหตุการณ์อะไร ก็จะมีการบันทึกว่าวันนี้ปกติสุขดี ในช่วงแรกเจ้าหน้าที่จะไม่ค่อยชอบ กลัวการตรวจสอบ แต่พอเห็นข้อดีที่ไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ  และเอาไว้เป็นหลักให้นักศึกษาฝึกงานได้เข้ามาช่วยโดยไม่ผิดพลาด จากนั้นทุกคนปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

เรื่องที่ 4 เป็นการพัฒนา technology แลปจุล เล่าโดยคุณโจ

70%ของ ของแลปทั้งหมดในโรงพยาบาล เป็น urine analysis  เธอเลยคิดลดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยพัฒนา technology การตรวจจาก 4 strip เป็น 10 strip ก็จะทำให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการ review literature

เรื่องที่ 5 เล่าโดยคุณเนาวรัตน์

เป็นการวินิจฉัยก่อนคลอด ซึ่งตรวจตาม criteria ของกรมอนามัย โดยครอบคลุมหญิงมีครรภ์มากขึ้นในปีที่ผ่านมา ผลทำให้พบ thalassemia น้อยมากในเด็กรุ่นใหม่อีกเรื่องเป็นการ identify microbacteria ด้วย PCR ซึ่งอยู่ในระหว่างการทำวิจัย โดยเริ่มต้นด้วยเชื้อ TB

เรื่องที่ 6 การควบคุมคุณภาพผลแลป เล่าโดยคุณเรืองฤทธิ์

คุณเรืองฤทธิ์ มีความภูมิใจทุกครั้งที่ใครกล่าวถึงการเอาผล CD4ที่ทำไปใช้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ และผู้ติดเชื้อ เพราะเธอตรวจ CD4 อย่างมีคุณภาพ และผลงานที่ทำเป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้  และเล่าการพัฒนาคุณภาพจากตรวจสอบเอง ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก เป็นระดับประเทศ จนถึงระดับ international มีข้อมูลหลักฐานย้อนหลัง ตรวจสอบได้ ว่าได้ข้อมูลซึ่งดีกว่าเดิม     

 7 การเพิ่มคุณภาพชีวิต การตรวจแลปประจำปี ตรวจอาหาร น้ำดื่ม ที่มีบริการในโรงพยาบาล เล่าโดยคุณมี่       

มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในสิ่งดี ที่ให้กับผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนถึงชุมชนโรงเรียน โดยมีการตรวจน้ำดื่ม อุปกรณ์ ตรวจเชื้อในอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ตรวจสารพิษในผักผลไม้ที่ขายในโรงพยาบาล โดยที่ไม่มีใครทราบแต่เรามั่นใจว่าของในโรงพยาบาลที่เจ้าหน้าที่เราใช้บริโภคจะปลอดภัยเพราะเราตรวจทุก 3 เดือน  และตอนนี้เราเริ่มรุกต่อไปชุมชน โรงเรียนแล้ว      

 8 การพัฒนางานเคมีคลินิก เล่าโดยคุณหนุ่มผมยาว ซึ่งจะนำชื่อมาลงบันทึกเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลต่อไป     

 มีการพัฒนาระบบ LIS (Laboratory Information System) ใช้ระบบเทคโนโลยีคอมมาประมาณปีกว่า ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตลอด ทำให้ใช้คนทำน้อยลง ได้งานมากขึ้น และป้องกันความผิดพลาดการสลับคน สลับผลเลือด การรายงานผล ลดความเสี่ยงให้ผู้ป่วยได้มาก

บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง ทุกคนมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนเล่า คนฟัง อยากให้บรรยากาศความสุขนี้อบอวลไปทั่วโฮงยาไทย ของพวกเรา

หลัง AAR เราตกลงกันว่า เวทีต่อไปเราจะไปที่ทันตกรรม วันอังคารที่ 16 มค 50 เวลา 1430 น โดยคุณหมอต๋อย จะเป็นคุณอำนวย และคุณสะมะพร จะเป็นคุณลิขิตทีมเลขายังคงเดิม ดรสง่า น้องเล็กและน้องอิ๋ม

 อ่านเรื่อง AAR  ได้ใน บล็อกก่อนหน้านี้ค่า

 รายงานโดยหมอติ่ง (วันนี้กำลังจะลงดอยมา ไปทำฟันให้ผู้ด้อยโอกาสค่ะ)

หมายเลขบันทึก: 72215เขียนเมื่อ 12 มกราคม 2007 05:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 17:01 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท