อย่าเพิ่งงงนะครับว่าผมกำลังจะพูดถึงอะไร    

ประเด็นนี้ผมได้ใช้เวลากลั่นกรองทั้งหลักของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หลักการพัฒนาทรัพยากรเกษตร หลักการพัฒนาเกษตรยั่งยืน หลักของการพัฒนาแบบบูรณาการ และการปรับความรู้ต่างๆเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่องนี้ผมเคยนำเสนอในเบื้องต้นมาแล้วเมื่อประมาณต้นตุลาคม ๒๕๔๙ ในบันทึกนี้  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ผมจำได้ว่าสมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผมเคยอ่านวรรณคดีเรื่อง กำสรวลศรีปราชญ์  และมีกลอนตอนหนึ่งว่า ธรณีนี่นี้เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์หนึ่งบ้าง……..  ทำให้ผมเกิดภาพลักษณ์ในจินตนาการว่า ธรณี น่าจะแปลว่า แผ่นดิน หรือ ที่ดิน หรือ เทพเจ้าหรือเทพธิดาแห่งแผ่นดิน ประมาณนั้น</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">แต่ พอพูดถึงพระแม่ธรณี หลายคนอาจจะนึกถึงรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่ตั้งอยู่ที่ข้างสนามหลวง ที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งนำไปเป็นเครื่องหมายของพรรค</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <div style="text-align: center"> </div><p>  ผมก็ไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่าทำไมพระแม่ธรณีต้อง</p>

  • เป็นเพศหญิง และ
  • ทำไมต้องมีผมยาว และ
  • ทำไมต้องบีบมวยผมจนออกมาเป็นน้ำได้
  • และ ยังสวมชุดสีเขียว ด้วย

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ผมสงสัยมาตั้งแต่เด็ก แต่ก็ไม่กล้าจะถามใคร </p>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">พอมาเรียนวิชา ธรณีวิทยาก็สอนแต่เรื่องหินชนิดต่างๆ ไม่เห็นเกี่ยวกับพระแม่ธรณีสักหน่อย  </p>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">พอไปเยี่ยมการทำงานของ ภาควิชาธรณีวิทยา กลับพบว่ามีแต่หินและแร่อีกเช่นกัน </p>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">แต่ เมื่อเข้าไปดูการทำงานใน ภาควิชาธรณีวิทยา ก็พบว่ายังมีงานเกี่ยวกับน้ำใต้ดินด้วย จึงเริ่มใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่าธรณี นี้ยังเกี่ยวกับน้ำ และการไหลออกมาของน้ำใต้ดิน เอ๊ะเริ่มจะเข้าเค้าแล้ว</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ถ้าเป็นแค่นั้น ธรณี น่าจะเป็นเพศชายมากกว่า</p>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">จนผมมาเรียนวิชาปฐพี ที่พูดถึงความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่เพาะกล้าพันธุ์และสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง</p>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ผมกลับมองว่านี่คือการพูดถึง พระแม่ธรณี นี่นา</p>   ที่ต้องมี <ol>

  •  ความอุดมสมบูรณ์แบบเพศหญิง ที่เป็นแหล่งเพาะกล้า และการเจริญต่างๆ
  •   มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้ดี
  •   มีและเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตได้ทั้งในตัวเอง และบริเวณใกล้เคียง
  • </ol>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เอ๊ะ ผมเริ่มสงสัยตั้งแต่ตอนนั้น แต่ก็ไม่กล้าถามว่าทำไมจึงตั้งชื่อวิชาไม่ตรงกับฐานคิดและภูมิปัญญาไทย ว่าเป็นวิชาธรณีศาสตร์ หรือ ธรณีวิทยา ก็แล้วแต่</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>   แต่กลับตั้งเป็น ปฐพีศาสตร์ หรือ ปถพีวิทยา ที่แปลว่า แผ่นดิน (ที่อาจจะมีน้ำอยู่ด้วย)   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ที่ซ้อนทับอยู่บนตรรกะ ของ พระแม่ธรณี</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">นี่กระมัง ที่ทำให้การเกษตรบน แผ่นดินของเราจึงขาดน้ำเป็นประจำ</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ผมเลยไม่ค่อยอยากพูดถึง ปฐพี เพราะผมไม่ชอบอยู่อย่างแร้นแค้นขาดน้ำ</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">แต่อยากมีชีวิตอยู่กับ พระแม่ธรณี ที่อุดมสมบูรณ์ ใส่เสื้อผ้าสีเขียว(หรือสีเหลือง ก็ยังดี) มีมวยผมยาวที่บีบเป็นสายน้ำออกมาได้เลย</p>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">อ้าว แล้วผมยาวคืออะไรละครับ</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ผมเข้าใจเอาเองว่า "ผมยาว" น่าจะสื่อว่าเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะครับ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  เห็นไหมครับภูมิปัญญาไทยนี่ละเอียดลออ ลึกซึ้งขนาดไหน <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เพราะถ้าเป็นพระแม่ธรณีศีรษะโล้น  ท่านจะเอาอะไรมาบีบเป็นน้ำให้เราได้ดื่มกินกันละครับ</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">และถ้าพระแม่ธรณีผอมกะหร่องท่านจะเลี้ยงพวกเราไหวไหม</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">และถ้าพระแม่ธรณีขาดอาหารจนไม่สามารถเจริญพันธุ์ได้  เราจะกินอะไรกัน</p>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ดังนั้น การที่เราจะพึ่งตนเองได้ เราจึงต้องช่วยกันดูแลให้พระแม่ธรณี สมบูรณ์ สวยงาม แข็งแรง มีผมยาว ที่จะดูแลเราได้อีกทีหนึ่ง</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">แต่ถ้าเรายังปล่อยให้พระแม่ธรณีอยู่ในสภาพ หัวก็โล้น เสื้อผ้าก็ไม่ให้ใส่ (มีเท่าไหร่ก็เผาทิ้งหมด) มีอาการเจ็บป่วยกระเสาะกระแสะ ไม่ให้กินอาหารที่ดี และให้กินแต่สารพิษ เพื่อนฝูงก็ไม่มี เครือข่าย (เทพาอารักษ์ พระแม่คงคาฯลฯ) ก็ไม่มี แล้วเราจะพึ่งพระแม่ธรณีได้อย่างไร เราจะพึ่งตนเองได้อย่างไร จะทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร</p>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ผมคิดไม่ออกจริงๆ ท่านผู้รู้ช่วยแกะผมออกจากความไม่รู้ด้วยเถอะครับ  </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> ผมจะได้เอาความรู้ไปสอน นักศึกษา อีกทีหนึ่ง ถือว่าทำบุญเถอะนะครับ</span>