พูดถึงบุญกับกุศล คงมีน้อยคนนักจะไม่เคยได้ยิน แต่พอถามว่ามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ก็เริ่มจะงงๆได้เช่นกัน

  • จริงแล้ว บุญจะมุ่งที่"การกระทำ" ว่าทำอะไรแล้วดีเป็นใช้ได้มีอยู่ 10 อย่างเป็นอย่างน้อยก็คือ ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา อ่อนน้อมถ่อมตน ช่วยกิจที่เป็นบุญ แผ่บุญ ยินดีการทำดีของผู้อื่น(อนุโมทนาบุญ) ฟังธรรม ให้ธรรม ทำถูกเห็นถูกต้องตามหลักธรรม
  • กุศลจะเน้นที่"ใจ"ที่เป็นเหตุให้ทำดีละชั่ว ก็มีอย่างน้อย 10 อย่างเช่นกันคือ ทางกาย 3 อย่างที่ต้องงดคือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ผิดในกาม  ทางวาจาที่ต้องงด 4 อย่าง พูดเท็จ ส่อเสียด คำหยาบ  เพ้อเจ้อ ทางใจที่ต้องงด 3 อย่าง อยากได้ คิดร้าย เห็นผิด

 รู้แล้วต้องฝึกปฏิบัติอยู่เสมอจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มี บุญกุศล ครับ....