เมื่อวานผมดูและฟังข่าวที่ว่า "ประเทศไทยติดอันดับ ๑ ใน ๕ "หรือ Top five ที่ผู้หญิงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ตั้งครรภ์มากที่สุด...และส่วนมากเป็นการตั้งครรภ์แบบสำส่อน

   ทั้งนี้เกิดจากปัญหาครอบครัวและสังคมที่สมัยนี้..

  1. พ่อแม่ต้องทำงานทั้งสองคน ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลบุตร
  2. ค่านิยมและอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องปกติ ใครๆ ก็ทำกัน...ส่วนมากเกิดกับพวกที่อยู่ตามหอพัก..มักอยู่กันเป็นคู่ๆ
  3. รุ่นที่มีความคิด ดังขัอสอง.. บัดนี้ได้มาเป็นครูบาอาจารย์ ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยกันแล้ว และเป็นแบบอย่างให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้เลียนแบบกันต่อไป.. 

     ใครจะเป็นคนแก้ปัญหาครอบครัวและสังคมนี้.......คงต้องร่วมมือกันทุกๆ คน นั่นแหละครับ

*****************************

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ beeman พบเจอ

  1. เมื่อ ๒๐ ปี มาแล้ว นิสิตหญิงนิสิตชาย หลายคู่มีเพศสัมพันธ์กัน และฝ่ายหญิงมีผลการเรียนตกต่ำ
  2. นิสิตหญิง ไปอาศัยอยู่ห้องนิสิตชายที่หอพัก หรือ กลับกันคือนิสิตชาย ไปอาศัยอยู่ห้องนิสิตหญิงที่หอพัก
  3. อาจารย์ใหม่หญิง ไปมีเพศสัมพันธ์กับอาจารย์ใหม่ชาย..โดยที่ยังไม่ผ่านการสมรส
  4. อาจารย์หญิงไปมีเพศสัมพันธ์กับอาจารย์ชายหลายคนแล้วตั้งท้อง...จึงต้องหาอาจารย์ชาย ๑ คน รับเป็นพ่อของเด็ก แล้วจัดพิธีมงคลสมรส
  5. คนที่รู้จักกัน...นักเรียนชายมัธยมต้น..ไปทำให้นักเรียนหญิงชั้นม.๒ ตั้งท้อง..นักเรียนหญิงต้องออกจากโรงเรียน มาอยู่กินกับนักเรียนชาย..ก่อนที่จะสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูบุตรได้...ต้องมาอาศัยอยู่กับพ่อ-แม่ ฝ่ายชาย....

    ที่เขียนมานี่อาจผิดวัตถุประสงค์ของ GotoKnow นะครับ แต่ว่ามันเป็นเรื่องจริง....เพื่อสะท้อนให้คิดว่า "KM" หรือ ครูบาอาจารย์ จะไปช่วยอะไรในเรื่องนี้ได้บ้าง...เข้ามาลปรร.กันบ้างครับ

BeeMan

BeeMan