วันอังคารที่ผ่านมา พี่เม่ยได้เข้าร่วมในพิธีประกาศใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO15189 ของภาควิชาฯ  ตลอดพิธีการมีการดำเนินงานที่รวบรัด กระชับ และได้งานครบถ้วนตามเป้าหมาย โดยรบกวนเวลาของท่านคณบดีไปเพียงประมาณ 35 นาทีเท่านั้นเอง  ขออนุญาตชื่นชมผู้ดำเนินการทุกท่านดังๆไว้ตรงนี้เลยค่ะ....ว่า "เยี่ยมจริงๆ!"
ขณะที่ท่านคณบดีกล่าวประกาศใช้ระบบ ISO อย่างเป็นทางการ มีบางประเด็นที่พี่เม่ยเก็บเกี่ยวได้...จึงนำมาบันทึกไว้ค่ะ...
  • "งานคุณภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าคนของเรายังไม่มีคุณภาพ....การประกาศใช้ระบบคุณภาพฯ ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าภาควิชาพยาธิฯเนี่ย มีบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่มากมายเลย..."
  • "ผมฝาก.....ให้คุณระลึกอยู่เสมอว่า ผลงานที่มีคุณภาพของพวกคุณนั้น จะต้องส่งถึงแพทย์เพื่อให้สามารถทำการรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงทีด้วยนะ....."
ชัดเจนและไม่ต้องมาตีความใดๆอีกแล้วค่ะ.....
"คนคุณภาพ กับงานที่มีคุณภาพที่มุ่งให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ"