หน้ากาก...

ภายใต้กรอบต่างๆ ที่เรากำหนดให้เราเป็น...เราให้ชื่อว่า "ทนง"
ทนงนี้เชื่อบ้างดื้อบ้าง...กรอบที่เราสร้างไว้ทำให้..เราต้องเป็นไปตามบทบาท เช่น พ่อ สถาปนิก คนมีปรัชญา
คนไม่สำเร็จในชีวิตคู่ ถังแตก และแก่....

......................................................................................................
บทบาทนี้บางทีก็ดี...เมื่อ สภาพแวดล้อมเหมาะกับช่วงเวลานั้นๆ
แต่บางทีบทบาท ... กรอบกับช่วงเวลาก็ไม่ค่อย MATCH กันทำให้เกิดสิ่งที่ไม่อยากเจอ ความไม่ลงตัว และขัดแย้ง...CONFLICT

บางทีเราอาจปล่อยมันไปดีไหม หรือไม่ดี
ผมจะเป็นแบบนี้บ่อย...ถ้าเราเป็นบทบาทดีเราชอบ...
ถ้าเราเป็นบทบาทไม่ดี ไม่ MATCH กับสภาพภายนอก...เราแย่

ซึ่งส่วนใหญ่ เราไม่ค่อย MATCH กับโลก เพราะโลกไม่ตามใจเรา...
โลกเหวี่ยงเราออกไป ทางซ้ายทีทางขวาที
อาจเพราะโลกเป็นสิ่งชำรุด...ไม่เสถียร... อนิจจัง.... ไม่เที่ยง...เราจึงได้หมุนตัวเรา

.......................................................................................................
ถ้าโลกนิ่ง
เราอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ อาจอาจมีช่วงความสุขที่ยาวนานกว่านี้
แต่เพราะโลกเป็นสิ่งชำรุด และหมุน "ปุเหลก...ปุเหลก..."ไปข้างหน้าเรื่อย
เราจึงต้องพยายาม เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างพอทน พอเหมาะ พอสุข

บทบาทที่ดี เราก็จะไม่มีปัญหา...ยิ้มให้กับตัวเอง
และโลกไปเรื่อยๆ (แต่เสียดายที่ว่า...สักวันเราก็ต้องป่วยอีก ตายอีก สิ่งที่เราถูกบังคับให้เจอ)
แต่ถ้าบทบาทไม่ดี...เราก็จะต้องหาทางพอ...แก้ปัญหา
เผชิญกับสิ่งที่ต้องเจอ

วิธีเผชิญอย่างหนึ่ง...คือ แก้ปัญหาที่โลกสอนเรา แต่อีกวิธีหนึ่งที่ผมทดลองทำ คือ ปล่อยบทบาทนั้นไปซะ คนเราแต่ละคนมีสิ่งยิ่งใหญ่ซึ่งไม่ต้องแต่งให้เป็นและสิ่งนั้นขายได้ เป็นบทบาทที่โลกจะต้องซื้อ

ต้นไม้ คนชอบธัมชาติจะต้องซื้อ...อาหารสุขภาพคนรักหุ่นจะซื้อ ของ TECHNO คนทันสมัยจะซื้อ

....................................................................................

ไม่รู้ผมพอเปรียบเทียบได้หรือเปล่า

....................................................................................

คือ เราไม่ต้องทำ PACKAGE ของต้นไม้ให้ MODERN / เราควรทำ PACKAGE ต้นไม้หรือเปล่าไม่แน่ แต่ถ้าเราต้องการขาย เราน่าจะทำ PACKAGE ให้เป็น และ MATERIALISM หรือออก NATURAL TECH ไม่ควรทำสีฉูดฉาด เพราะไม่ใช่สิ่งที่ต้นไม้ต้นหญ้าเป็น

และต้นไม้ต้นหญ้ามีดีกว่านั้นอีก คือ มันทำระบบหายใจให้โลกทั้งใบ
ความยิ่งใหญ่นี้ไร้ราคาในตลาด
แต่มีราคาแท้ๆ อยู่ในตัวเองที่ไม่ต้องให้ใครมาตีราคา

............................................................
ถอดหน้ากากตัวเองออก
มองดูข้างในเราจะพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า...จริงแท้ยิ่งกว่า

PURE  LIVE
     PURE LIVING
IT HAPPEN TO be LiVE

............................................................

 

Text : Tan

Editor : Ka-Poom