วันนี้ผมเข้าไปดูสถิติ จำนวนนิสิตชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในรอบ ๔ ปี ข้อมูลที่พบมีดังนี้

 

 รหัส ๔๙

 รหัส ๔๘

 รหัส ๔๗

 รหัส ๔๖

 รวม 

 

 ชาย  หญิง

 ชาย  หญิง

 ชาย  หญิง

 ชาย  หญิง

 ชาย   หญิง

 

 13    89

  12    84

14    53 

19    86 

 58  312

รวม 

 102

 96

 67

 105

 370

                 

   ผมลองรวมนิสิต ๔ ชั้นปี แล้วนำมาคิดเป็นเปอร์เซนต์ พบว่ามีผู้ชายร้อยละ ๑๕.๖๘ ส่วนผู้หญิงมีร้อยละ ๘๔.๓๒ หรือหากคิดเป็นอัตราส่วน มีผู้ชาย : ผู้หญิง เท่ากับ 1 : 5.4 (หากมีการวิเคราะห์สถิติทุกสาขา แล้วจะพบว่า สัดส่วนของนิสิตหญิงมากกว่าชาย แน่นอน)

   ข้อมูลนี้น่าสนใจทีเดียว...ผมเคยให้นิสิตชีววิทยาจับกลุ่มกันและวิเคราะห์ประเด็นว่า "ทำไมในมหาวิทยาลัย จึงมีสัดส่วนของนิสิตหญิงมากกว่านิสิตชาย"  คำตอบที่นิสิตตอบมา (ไม่เรียงลำดับมากน้อย)

 1. เป็นเพราะประชากรผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
 2. เป็นเพราะคนรุ่นก่อน ผู้หญิงถูกกีดกันทางการศึกษา (มีลูกหลายคนให้ผู้ชายเรียนก่อน) คือบางบ้านไม่ค่อยนิยมส่งลูกสาวไปเรียนหนังสือสูงๆ เกิดความเก็บกดเอาไว้ พอมาถึงรุ่นนี้ แม่ก็เลยสนับสนุนลูกสาวให้เรียนสูงๆ....ประเด็นนี้ก็น่าสนใจ

   ประเด็นที่นิสิตสรุปกันได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ก็มี ๒ ข้อ

    ถ้าเป็นความคิดของผม ผมวิเคราะห์ว่า

 • ระบบหรือหลักสูตรการศึกษา โดยเฉพาะขั้นอุดมศึกษา...เหมาะสำหรับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย....ข้อนี้ผมให้น้ำหนักค่อนข้างมาก

   ยังมีประเด็นอื่นๆ รองลงไปเป็นส่วนประกอบอีกมากมาย....หากท่านใดจะให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็เชิญได้ครับ..

   ผมลองนำเหตุผลทางชีววิทยา มาเป็นส่วนประกอบ ในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้นะครับ

 1. อัตราการเกิดของเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย
 2. ความอดทนในการทำงานซ้ำกันในเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย
 3. ส่งผลถึงทำให้เพศหญิงอ่านหนังสือได้ทนกว่าเพศชาย และเพศหญิงยังมีความสามารถทางด้านการจำดีกว่าเพศชาย (ขณะที่เพศชายมีความสามารถทางคิดคำนวณสูงกว่าเพศหญิง)
 4. เพศชาย เป็นเพศที่ชอบใช้พละกำลัง..ในการตัดสิน..ชอบการผจญภัย..ความสามารถจึงออกไปทางใช้พละกำลัง, เล่นกีฬาที่ใช้กำลัง เช่น ฟุตบอล มวย เป็นต้น
 5. ...........

   ผมคิดว่าข้อที่..เพศหญิงมีความอดทนทำงานซ้ำๆ หรืองานนั่งอยู่กับที่ ได้สูงกว่าผู้ชาย ทำใหเพศหญิงอ่านหนังสือได้ทนกว่าเพศชาย ประกอบกับมีความสามารถในการจดจำได้สูงกว่าเพศชายเล็กน้อย...เมื่อประกอบกันแล้ว

   ทำให้เพศหญิงเหมาะสำหรับระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งระบบ Admission และ ระบบโควต้า....ส่งผลให้นิสิตหญิงมากกว่าชาย..

   ต่อมาก็มีระบบสอบเก็บคะแนน...ซึ่งเน้นสอบทางด้านทฤษฎี : ปฏิบัติในสัดส่วน ๗๐ : ๓๐ หรื ๖๐ : ๔๐ ทำให้เพศหญิงอยู่ในระดับต้นๆ ของการตัดเกรด....

   อาจจะมีเหตุผลอื่นๆ ครับ

   ทีนี้พอไปประกอบอาชีพ เพศหญิงไปทำงานอะไรบ้าง

 • ทำงานใน Office (ไปถึงขั้นบริหาร)
 • ทำงานในห้องปฏิบัติการต่างๆ เป็นนักวิจัย เป็นนักวิทยาศาสตร์
 • วิชาชีพ เช่น พยาบาล แพทย์ กายภาพบำบัด สถาปนิก วิศวกร ฯลฯ
 • งานอาชีวศึกษา เช่น พนักงานบัญชี คหกรรม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • ครู อาจารย์
 • วงการบันเทิง นางแบบ
 • การขาย ขายตรง โดยเฉพาะเครื่องสำอาง พนักงานห้างสรรพสินค้า
 • การตลาด
 • แม่ค้าขายอาหาร
 • อื่นๆ..............

   เพศชายไปทำงานอะไรบ้าง

 • เป็นนักกีฬา, นักกิจกรรมการศึกษา
 • ทหาร,ตำรวจ, ตม., ศุลการักษ์, รปภ.
 • วิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก กายภาพบำบัด เภสัชกร ศิลปินอิสระ ฯลฯ
 • ดารา นักแสดง Dancer
 • งานอาชีวศึกษา เช่น อู่ซ่อมรถยนตร์ ติดตั้งอุปกรณ์รถยนตร์ งานในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องกลต่างๆ ฯลฯ
 • พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • นักบวช ใน ศาสนา
 • ผู้บริหารบริษัท
 • นักกฎหมาย..รัฐศาสตร์ ปกครอง..
 • นักกีฬา
 • แท๊กซี่ จักรยานยนต์รับจ้าง
 • อาชีพที่ใช้กำลัง....ติดตามทวงหนี้...รื้อถอนร้านค้า
 • อื่นๆ .......

    อาชีพของเพศชายจะหลากหลายกว่าเพศหญิง ซึ่งเพศหญิงก็ทำได้แต่มีสัดส่วนจำนวนคนน้อยกว่านั่นเอง....

    ผมก็ยังอยากสรุปว่า ระบบหรือหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเหมาะสำหรับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย....นะครับ

   เดี๋ยวนี้ ผมเห็นผู้หญิงเรียนเก่ง ที่จบ ด๊อกเตอร์

 • อยู่เป็นโสด
 • แต่งงานกับผู้ชายที่เรียนน้อยกว่า เช่น เป็นนักคอมพิวเตอร์, เจ้าของกิจการซ่อมเครื่องยนต์, นักบริหาร....
 • แต่งงานเมื่ออายุใกล้ๆ เลข ๔ หรือ เลข ๕
 • แต่งงานแล้วเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว
 • เป็นนักบริหารบริษัทเอกชน
 • อื่นๆ....

   ผู้หญิงเก่งขึ้น...โลกหมุนกลับ...ผู้หญิงจะเป็นผู้นำประเทศ

BeeMan

BeeMan