เมื่อต้นปี

หลายคนส่งความสุข (ส.ค.ส.)

ทั้งคำอวยพร  และของขวัญมากมาย

ปีนี้ตัวเองก็ให้ของขวัญที่ทำมือทั้งที่ทำเองและซื้อหามา

ซึ่งแวะไปซื้อของที่ร้านสืบสาน

ร้านเขามีของทำมือและของพื้นบ้านหลายอย่าง

ก็ประทับใจกับถุงใส่ของใบเล็ก ๆ แต่จะพิมพ์ลาย

และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชาวอีสานไว้

ที่ชอบสุดคือ

ปรัชญาชีวิตว่าด้วยความสุขของชาวอีสาน

ที่เป็น "ความสุข ธรรมดาสามัญ และพอเพียง" ว่า...

1. สุขเพราะมีข้าวกิน

2.สุขเพราะมีดินอยู่

3.สุขเพราะมีคู่นอนนำ

4.สุขเพราะมีเงินคำเต็มไถ่

5.สุขเพราะมีเฮือนหลังใหญ่มุงแป้นกระดาน

6.สุขเพราะมีลูกหลานหลายมานั่งเฝ้า

7.สุขเพราะเฒ่าแก่แล้วได้เข้าวัดฟังธรรม

 

                                     -น้อง-