บันทึกไว้สอนตน

1 .  ในยุคที่คนเราเชื่อมโยงกันด้วยสื่ออย่างทุกวันนี้เป็นปัจจัยทางสังคมที่ก่อเกิดความรักความ ผูกพันกันและเป็นเพื่อน ๆคู่หูกันได้

 

2 .  กระบวนการเชื่อมโยงกันของผู้คนในสังคม  ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันอยู่เสมอ

 

3 .  คนดีมักจะประเมินคนอื่นว่าเขามีจิตใจที่งดงามเหมือนเช่นตนเอง  โดยหารู้ไม่ว่ายังมีคนที่ตนคาดคิดไม่ถึงอีกมากนัก  ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้  คนดีจึงมักถูกแทงข้างหลังอยู่เสมอ

 

4 .  บทกวีที่งดงามไพเราะจับใจนั้น  มักมาจากความเศร้าสะเทือนใจอย่างรุนแรง  ไม่ทราบว่าผู้แต่งบทกวีนั้นแลกมาด้วยน้ำตากี่หยดสักเท่าใด

 

5 .  ในภาวะความเป็นคนมักเผชิญกับเหตุการณ์ที่ตนเองไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้น  เขาจึงพบเหตุการณ์ทั้งน่ายินดีและน่ารันทดมากมายในวิถีชีวิต

 

6 .  เรื่องราวของคนเราสิ่งสำคัญหาใช่อยู่ที่อะไรจะเกิดขึ้น  แต่อยู่ที่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขอย่างไร  จะเผชิญกับมันอย่างไร  เพราะบางครั้งความเป็นไปของชีวิตนั้นไม่ใช่ตัวเราเองจะตัดสินใจด้วยตนเองเสมอไป

 

7 .  เรื่องการทำหน้าที่การงานอย่างไม่มีโทษ  ตนไม่ควรปฏิเสธงานที่เข้ามาให้ทำเพราะบางทีอาจเป็นทางมาแห่งความสุขใจอย่างมหาศาล

 

8 .  เท่าที่ตนได้สัมผัสอยู่ใกล้ชิดกับคนดีทั้งหลายในมุมหนึ่งเขาจะไม่ตัดสินปัญหาต่าง ๆด้วยอารมณ์

 

9 .  ในการทำงานสายบริการนั้นทุกอย่างอยู่ที่ความพอใจของคน  จงทำให้คนที่มาพบและติดต่อกับคุณมีความพอใจนั้นเอง

 

ด้วยความปรารถนาดี

 จาก... umi