การนำภาษาญี่ปุ่นรวมไปถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเล่าประสบการณ์ที่ได้เรียนและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นระยะหนึ่ง ......คิดว่าการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของเขาก็น่าจะทำให้เราเข้าใจกันและกันมากขึ้น ...

และหากมีส่วนใดที่เป็นสิ่งดี แล้วสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเพราะเหตุใด ทำอย่างไร (How to) จึงเป็นเช่นนั้น...ก็น่าจะนำมาเป็นข้อคิดในการพัฒนาตน และองค์กรได้......

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า คนญี่ปุ่น ขยันทำงานมาก บางคนทำงานหนัก เครียด จนเสียชีวิต ก็มีข่าวให้เห็นอยู่เรื่อยๆ ...  

นอกจากนี้ คนญี่ปุ่น เมื่อเข้าทำงานกับหน่วยงานใดแล้ว ก็จะรักหน่วยงาน รักองค์กร ไม่ว่าจะหน่วยงาน/องค์กรเล็ก หรือใหญ่ การเปลี่ยนงานค่อนข้างน้อย

 

วัฒนธรรมทางภาษาอันหนึ่งที่น่าจะมีส่วนบ้างในการสร้างให้คนรักงาน รักองค์กร.....

เมื่อวันทั้งวันทำงานเสร็จแล้ว เมื่อจะกลับบ้าน คนที่จะกลับก่อนจะกล่าวลา คนที่ยังไม่กลับ ด้วยคำว่า.. “Osaki ni shitsure shimasu” (โอะ สะ คิ นิ ชิ ทซึ เระ ชิ มัส)...ขอตัวกลับก่อนนะ....

คนที่ยังคงทำงานอยู่ ก็จะตอบด้วยคำว่า... “Otsukaresama deshita” (โอะ ทซึ คะ เระ สะ มะ เดะ ชิ ตะ)......ใน Japanese English Dictionary...ให้คำแปลไว้ว่า..You must be tired…แต่สำหรับตัวเอง...มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเค้าพูดว่า....ขอบคุณ สำหรับการทำงานที่เหนื่อยยากมาทั้งวัน....มากกว่า ...

รู้สึกอย่างนั้นจริงๆ...ทำให้เรารู้สึกว่า การทำงานของเรา มีคุณค่า เขาเห็นคุณค่าของเรา ของงานที่เราทำ ขอบคุณเราที่ทำงาน.....

เพราะเวลาที่เราทำงานร่วมกัน เมื่องานเสร็จ...เขาก็จะพูด “Otsukaresama deshita” ......เช่นเดียวกันกับเวลาที่ แยกย้ายกันกลับบ้านหลังการทำงานด้วย......

....จึงคิดว่านี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรักองค์กร... เนื่องจาก องค์กรเห็นคุณค่าของเขา เห็นคุณค่าของงานของเขา......