ดร แสวง ท่านจุดประกายผมเรื่องจุดเด่นของวัฒนธรรมตะวันออก  ทำเอาผมไปตรองอยู่หลายวัน

เท่าที่พอจะคิดได้ คร่าวๆ ตอนนี้ (นอกเหนือ จาก หลักธรรม ซึ่งเป็น super วัฒนธรรม)  ผม ว่า   การร่ายโศลก   ของจีน    เป็น จุดเด่นที่ดี  ตรงกับ Peter Senge พูดถึง  คือ Conceptualization

ผมเอา หลักของโศลก  ไปใช้  ในการทำกิจกรรมกลุ่ม เช่น Storytelling   / AAR / SHow & share  เป็นต้น    และ เมื่อ จบการสนทนา   ก็จะให้  คนในกลุ่ม ร่ายโศลก เพื่อ บรรยาย "สรุปเนื้อหา"  ซึ่ง จะ ประมวล ทั้งเนื้อหา + อารมณ์ + บรรยากาศ    ได้ดีมาก

คนไทยที่เจ้าบทเจ้ากลอน  หลายท่าน ก็เคย ร่ายกลอน  คำบรรยายของผมไว้ก็มี

การที่ ร่ายกลอน  หรือ สรุปได้นี้    นับว่าเป็น แนวคิดที่ดีครับ    จดจำง่าย จดจำไปนาน