Peer assist ธาตุพนม (1)

Anek Thanonghan
การเตรียมตัวก่อน Peer assist ของทีมธาตุพนม มีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การดูแล ป้องกัน โรคเบาหวานเชิงรุก
การเตรียมตัวก่อน Peer assist  ของทีมธาตุพนม

        ทีมธาตุพนมได้ประชุมหารือกัน 2 ครั้งเพื่อหา เป้าหมายของการทำกิจกรรม โดยการประชุมครั้งแรกกำหนดว่าทีมเราต้องการศึกษารูปแบบการทำงานเชิงรุกในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ทีมผู้เข้าร่วมจึงเป็นทีม จาก PCU เป็นหลัก

          กิจกรรม Peer assist  ได้ถูกเลือกมาใช้ในการทำกิจกรรม โดยดูจากประสบการณ์ ที่ทีม รพร.ธาตุพนม ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีม รพ.เทพธารินทร์ ในปีที่ผ่านมา

        ก่อนการเดินทาง ทีมทุกคน ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การทำกิจกรรม และกำหนดหน้าที่ ตัวบุคลที่จะทำกิจกรรมให้ชัดเจน

         ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ มี นพ.นิพัธ    กิตติมานนท์ เป็นคุณอำนวย มี ภก.เอนก เป็นผู้ประสานกิจกรรม โดยทีม(ผู้ขอเรียนรู้)ธาตุพนม มีคุณกิจทั้งหมด 19 คน(ในนี้มี คุณลิขิต 2 คน ผู้บันทึกภาพ และวิดิทัศน์ อีกอย่างละคน) และ ผู้สังเกตการณ์อีก 4 คน (ให้สังเกต บรรยาการการทำกิจกรรม ทั้งหมด ตั้งแต่สิ่งแวดล้อมรอบตัว จนถึงพฤติกรรมของคนร่วมกิจกรรม) และหลังจากทำกิจกรรมเสร็จ ทุกคนมีหน้าที่บันทึกขุมความรู้ที่ได้  แล้วรวมรวม เพื่อ สรุปเป็นคลังความรู้ที่เราได้จากการทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

           โดยทั้งนี้กิจกรรมจะทำเหมือนกัน ทั้งที่ PCU ลำปางหลวง ในวันที่ 10 มกราคม แต่เนื่องด้วยเป็นทีม PCU ลำปางหลวงที่มีเจ้าหน้าที่จำกัด และไม่ถนัดในเรื่อง Peer Assist ทางทีมธาตุพนมจึงใช้กิจกรรมครั้งนี้ และร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วย

เป้าหมายของกิจกรรม Peer assist ณ ร.พ.พุทธชินราช

            เพื่อให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การดูแล ป้องกัน โรคเบาหวานเชิงรุก ระหว่างทีมผู้ขอเรียนรู้ (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม) และทีมผู้แบ่งบัน (โรงพยาบาลพุทธชินราช) โดยใช้กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน(Peer assist)” และการดูงานจากสถานที่จริงวัตถุประสงค์ของทีมผู้ขอเรียนรู้ (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม)

1.      เพื่อเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม เชิงรุกของการดูแลโรคเบาหวานในประเด็นต่างๆ ดังนี้

      1.1  การคัดกรองผู้ป่วยในชุมชน

     1.2  การดำเนินกิจกรรม ในกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มประชนชนทั่วไป

     1.3  การตรวจคักรอง เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน

     1.4  การเสริมพลัง (Empowerment) ในผู้ป่วยเบาหวาน

2.      นำ โครงการค่ายกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในปี 2550 ของทีมเบาหวาน คปสอ.ธาตุพนม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีม โรงพยาบาลพุทธชินราช

3.      เห็นภาพการทำงานจริงๆกับผู้ป่วย เพื่อเสริมพลัง(จุดไฟ)ในการทำงานของทีมบาหวาน  คปสอ.ธาตุพนม 

กำหนดการ

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2550

8.30 –9.00

ลงทะเบียน กล่าวเปิดงานแจ้งรายละเอียด กำหนดการสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง
9.00 – 10.30 ทีมเบาหวาน ธาตุพนม แนะนำทีม  บริบทการทำงาน วัตถุประสงค์การขอเรียนรู้ และเล่าเรื่องความภูมิใจในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
10.30 – 10.50 .พัก
10.50 – 12.00 .ทีมเบาหวาน พุทธชินราช  นำเสนอ กิจกรรมเด่น การจัดการโรคเบาหวาน
12.00 – 13.00 .พักกลางวัน
13.00 – 14.30 .ทีมเบาหวาน พุทธชินราช  นำเสนอ กิจกรรมเด่น การจัดการโรคเบาหวาน
14.30 – 14.50 .พัก
14.50 – 16.00เยี่ยมชมสถานที่จริง  การดำเนินกิจกรรม ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองพิษณุโลก

วันศุกร์ดี ที่ 12 มกราคม 2550

8.30 –10.30 .

เยี่ยมชมสถานที่จริง การดำเนินกิจกรรม ของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองพิษณุโลก
10.30 – 10.50 .พัก
10.50 – 12.00 .AAR: Action After Review

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เบาหวานธาตุพนม(DM That Phanom)

คำสำคัญ (Tags)#peer#assist#dm

หมายเลขบันทึก: 71229, เขียน: 06 Jan 2007 @ 23:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

จะคอยติดตามเรื่องราวและบรรยากาศของ PA ครั้งนี้ ขอชื่นชมที่มีการเตรียมการที่ดี เอาใจช่วยคุณเอนกและน้องๆ ให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจนะคะ

สำหรับบันทึก ถ้า copy จาก word ขอให้ลงใน notepad ก่อนแล้วจึง copy มา paste ในบันทึก font และ form จะได้น่าอ่านค่ะ

 อยากจะบอกว่า ขอบคุณ ทีมผู้ขอเรียนรู้ของรพ.ธาตุพนม นำโดย เภสัชกรเอนก ที่มีการเตรียมความพร้อมในการขอมาเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนกับทีมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของพุทธชินราช ทำให้กระบวนการดูงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังของทั้งสองฝ่ายค่ะ