๑๐บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ

เป็นรายงานบ่อเกิดของ นายโกวิท  

๑. การค้ามนุษย์
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)
  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention on the Rights of the Child – CRC )
  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ   (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW)

๒. เรื่องของแรงงานต่างด้าว
  อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานผู้อพยพและครอบครัว 1990
  อนุสัญญาว่าด้วยการจ้างแรงงานอพยพ 1949 อนุสัญญาว่าด้วยการบังคับใช้แรงงาน 19930

๓.เรื่องเกาหลีเหนือ ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ 
CONVENTIONon the Prohibition of the Development,Production, Stockpiling and Use ofChemical Weapons and on Their Destruction (13 January 1993)

๔.การใช้เคลื่อนความถี่โทรศัพท์ในต่างประเทศ
 จะต้องไปดูที่ตัวข้อตกลงระหว่างรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้เคลื่อนความถี่
 
๕.การลักลอบเข้าเมือง
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination  - CERD)
๖. การให้สิทธิกับชาวต่างชาติ
 บ่อเกิดของกฎหมายในส่วนนี้ก็คือ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)
๗. การลักลอบนำเข้าสินค้า
 บ่อเกิดในเรื่องนี้ ก็คือไปดูที่ตัวกฎหมายศุลกากร
๘. ปัญหาเรื่องสงครามอิรัก
 จุดนี้จะต้องไปดูในตัวสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องการที่จะเป็นเรื่องการทำสงครามโดยชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ

๙. การค้าเสรี
 บ่อเกิด ก็คือกฎหมายว่าด้วยการผูกขาดทางการตลาด
๑๐ ปัญหาปัญหา 3จังหวัดชายแดนภาคใต้
 บ่อเกิดของกฎหมาย กฎหมายระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเรื่องการก่อการร้าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายสถานะบุคคล

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมาย#กฎหมายระหว่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 71228, เขียน: 06 Jan 2007 @ 23:29 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 22:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ของโกวิท ทำไมอยู่ในเว็บของอริยะ ?

แล้วมันจะดีหรือ ?