เมื่อวันที่ 5   มกราคม 2550 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเม็กดำ

รวมพลคนรักษ์ป่า

        พบว่าความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร คณะครู ชุมชนและนักเรียนนั้นแรงกล้า ที่สามารถฟันธงได้ว่า ถ้าทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนได้ดังเช่นที่เม็กดำกำลังทำอยู่ในวันนี้และจะพัฒนาไปในวันข้างหน้าแล้ว  ก็ศึกษาไทยคงไม่หลงทิศหลงทางอย่างเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

       การรบอะไรไม่ยากเท่ากับการรบความคิดของคน

       การเอาชนะอะไรก็ไม่ยากเท่าเอาชนะใจตน

      ตอนนี้เม็กดำกำลังยกพลขึ้นบก  รบกับความคิดคร่ำครึของนักการศึกษาและนักบริหารทั้งหลายที่ไม่กล้าคิดกล้าทำ ไม่กล้าเปิดใจเปิดประตูออกนอกโรงเรียน ไม่กล้าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ลูกหลานของเขา

นักวิจัยรุ่นเยาว์รายงานผล

     เม็กดำกำลังเอาชนะใจตนเอง

     ผู้บริหารเอาชนะใจตัวเองไม่ให้หลงติดกับอำนาจ ที่เห็นว่าอำนาจคือพระเดช ที่จ้องแต่จะเอาชอบแต่ไม่ยอมรับผิด เอาชนะความเป็นของกิเลส และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมเพื่อเอาชนะใจคนและมวลชนรอบ ๆ โรงเรียน

     ครูกำลังเอาชนะใจตนเอง ไม่ยึดติดกับแผนการสอนเก่า ห้องเรียนแคบ ไม่ยึดติดกับความสบายส่วนตัว ไม่มัวเมากับงานเอกสารเพื่อสร้างหลักฐานเท็จ  แต่ยอมพัฒนารูปแบบการสอนบูรณาการร่วมกันกับคณะครู เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน เกื้อหนุนกัน  เมื่อห้องเรียนเปิดกว้างใจครูก็กว้างตาม ผลพลอยได้คือเด็กตัวน้อยใจก็พลอยเปิดรับสิ่งดีๆ เข้าไปเต็มหัวใจ

      นักเรียนเอาชนะใจตัวเอง ไม่เป็นคนเกียจคร้านเป็นนกน้อยในรังที่คอยรับอาหารจากแม่แต่ฝ่ายเดียว  แต่รู้จักพัฒนาตนเองและเรียนรู้ให้เป็นนกปีกแข็งและมีแรงพอที่ค้นคว้าหาอาหารสมอง ลองผิดลองถูกจากการปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้การดูแลของครูและภูมิปัญญา  อีกไม่นานนกน้อยเหล่านี้ก็จะกล้าบินออกไปไกลเพื่อแพร่เมล็ดพันธุ์แห่งความดีไปสู่แผ่นดินไทย

      ครูช้างน้าวและชุมชนเอาชนะใจตน ลดทิฐิมานะที่เคยคิดว่ามีแต่ครูและโรงเรียนที่สอนเด็ก เอาชนะความรู้สึกไม่เท่าเทียมที่เคยมี เข้ามีส่วนร่วมเป็ครูช้างน้าว ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ไม่ปล่อยให้ครูและเด็กน้อยเกาะขอนไม้ลอยคออยู่กลางลำพังชูอีกต่อไป

ครูบายิ้มเฉ่ง

      อยากให้ใครอีกหลายท่าน ๆ มองเห็นแล้วเรียนรู้ไปร่วมกัน เพราะที่นีไม่ใช่สูตรสำเร็จ  แต่นำไปพลิกแพลงปรับใช้กับโรงเรียนของท่านได้

     แล้วอานิสงส์ที่ได้อิ่มใจไปร้อยภพร้อยชาติ

     ออนซอนหลาย ..... เม็กดำ