ผมไม่ทราบว่าพวกเราที่เป็นสมาชิกที่นี่ได้เคยเข้า web blog กันหรือเปล่า หลายท่านอาจรู้จักการสนทนาแบบนี้จาก gotoknow นี่แหละ ผมอยู่กับพวกนี้มาพอสมควร ไม่นานมากนัก แต่ก็พอได้ idea ว่าพวกเขาคุยอะไรกัน  ผมดีใจที่มี gotoknow  เพราะเป็นสิ่งที่เติมเต็มความต้องการของผม

Webblog เป็นสิ่งที่ให้เราแบ่งปันสิ่งต่างๆ ที่เราต้องการให้คนอื่นรับรู้ร่วมกัน ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ความประทับใจ สิ่งที่ได้ประสบ diary, whatsoever เป็นสิ่งที่เราต้องการให้คนอื่นรับรู้ถึงตัวตนของเรา ความมีอยู่ของเรา ซึ่งบางครั้งไม่อาจทำได้ในโลกแห่งความเป็นจริง ด้วยข้อจำกัดต่างๆ นานา  เรียกว่าเป็นการปลดปล่อยความต้องการด้านในที่ถูกพันธนาการด้วยเงื่อนไขภายนอก คุณจะเป็นอะไรก็ได้ใน virtual reality  พันธนาการนี้จะมากหรือน้อยขึ้นกับทั้งปัจจัยภายในและภายนอก คนที่พันธนาการน้อยก็จะเปิดเผยตัวเองมาก คนที่มีพันธนาการมากก็จะไม่ค่อยเปิดเผยสิ่งที่ทำให้ identify ตัวเองได้ นอกจากเมื่อมั่นใจในผู้ที่สนทนาด้วยแล้ว ทุกคนพร้อมจะเป็น nobody เมื่อมีสิ่งที่มาคุกคามตนเอง

default ของ webblog คือ "U don't Kow me until I can trust U then I'll let U know who I really am"

 ในขณะเดียวกัน สำหรับสมาชิก gotoknow ผมคิดว่าส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วย I can show U who I am beacuse I am who I am เราเชื่อว่าเรามีอะไรที่จะมาแบ่งปันต่อผู้อื่น และถึงแม้จะยังไม่มีอะไรที่จะมาแบ่งปันกัน เราก็ไม่รู้สึกว่าต้องปกปิดตัวเอง เรามั่นใจว่าเราสามารถพิจารณาได้ว่าใครเป็นใคร แม้จะไม่รู้จักตัวเขาจริงๆ  เรามีวิจารณญาณพอที่จะรู้ว่าใครมาดีใครมาร้าย

default ของ gotoknow คือ "Here I am, U  may know me further by click ..., join me if U wanna talk with me"

ผมคิดว่าใน gotoknow เราไม่จำเป็นต้องปกปิดตัวเอง  เพราะสิ่งที่เราศึกษาจากกันและกันเป็นเรื่องดี ยังไงก็ตาม การที่บางคนไม่พร้อมจะเปิดเผยตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องผิด บางครั้งเรารู้สึก easy กับการได้แสดงอะไรไปตามใจนีกโดยไม่ต้องไปพะวงถึงข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งผมก็ OK นะ นี่เป็นปรัชญาขั้นพื้นฐานของการสื่อสารกันแบบนี้

สิ่งที่ผมคิดว่าอยากได้จากที่นี่คือ การเป็นชุมชนที่เราได้มารู้จักกัน ได้มาแบ่งปันกัน สร้างความสนิทสนมคุ้นเคย  วัยรุ่นเขาอาจพูดถึงเรื่องความรักใน webblog  เราอาจพูดถึงเรื่องการทำตนให้มีประโยชน์ ผมมองว่า benefit ที่เราได้สูงสุดจาก gotoknow คือ การสร้างชุมชนของคนเลยวัยรุ่นที่มีความสนใจร่วมกัน (นอกจากเรื่องรัก)  เป็นการสร้าง การกระตุ้นฉันทะ วิริยะ ในสิ่งที่ตนเองสนใจ ซึ่งจะทรงพลังมากเพราะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทางที่มีความคิดเห็นทำนองเดียวกัน

ไม่ทราบว่าสมาชิกของ gotoknow คิดยังไงครับ