@Moui
ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ

เรียนหนังสือออนไลน์กันไหมคะ โดย MIT OCW


ไม่มีใครแก่เกินเรียน

MIT OCW ย่อมาจาก Massachusetts Institute of Technology OpenCourseWare

MIT OCW เป็นระบบเปิดฟรีสำหรับนักการศึกษา, ครูอาจารย์, และผู้ที่สนใจจะศึกษาเพิ่มพูนความรู้ด้วยตัวเอง เข้ามาเรียนรู้ผ่านระบบ OER นี้ได้ (OER ย่อมาจาก open educational resource) ที่สำคัญ การเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ สามารถศึกษาเข้าถึงจากที่ใดในโลกก็ได้

MIT OCW  

ระบบนี้จะเกิดไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก  มูลนิธิ William and Flora Hewlett Foundation, มูลนิธิ Andrew W. Mellon FoundationMIT, และผู้ผลิตโปรแกรม Ab Initio

ในขณะนี้ MIT OCW มี course ให้เรียนมากถึง 1,400 วิชา (ข้อมูล ณ วัีนที่ 1 May 2006) และระบบการเรียนการสอนนี้ ยังคงมีการศึกษาวิจัยถึงวิธีการนำไปใช้ การเข้าถึง และผลกระทบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดขึ้นในระบบการศึกษาใหม่ๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม MIT OCW มีการประกาศเงื่อนไข การเข้าเรียนและการใช้งานระบบไว้ในตอนท้ายของหน้าไว้นะคะ ในแบบที่เรียกว่า 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5  

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5
You are free:
  • to Share -- to copy, distribute, display, and perform the work
  • to Remix -- to make derivative works
Under the following conditions:
Attribution Attribution. You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor.
 Noncommercial Noncommercial. You may not use this work for commercial purposes.
 Share Alike Share Alike. If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under a license identical to this one.

  • For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work.
  • Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder.

 

มาเริ่มเรียนด้วยกันหรือยังคะ ตามมาเลยค่า 

 

หมายเลขบันทึก: 71237เขียนเมื่อ 7 มกราคม 2007 01:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 09:52 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

งงอะคะคลิ๊กตลงใหนอะ

ใช่ๆคลิกตรงไหนอ่ะค่ะ

ตามไปไงครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี