หลายท่านได้ส่งความสุขเนื่องในวันปีใหม่ ผมก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ด้วยการส่งความสุขกับทุกๆ ท่าน (บุคคล) แต่มานึกดู ผมยังการขาดส่งความสุขสำหรับปีใหม่นี้ที่ไม่ใช่เฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น และจะขอส่งผ่านบันทึกนี้ก็คือ

  • สคส. (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม) และ
  • Gotoknow.org ครับ

         ทั้ง สคส. และ Gotoknow.org ได้ให้สิ่งดีๆ กับผมในหลายๆ อย่างในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เช่น

  • ให้โอกาสครับ  ให้โอกาสได้แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้
  • ได้เพื่อนครับที่มากมาย และมีความหลากหลาย หากไม่มีทั้ง สคส. และ Gotoknow.org คงยากที่จะได้พบกัลยาณมิตร
  • ให้ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางความคิดครับ 
  • ได้พลังครับ
  • ที่สำคัญผมได้ค้นพบตนเองครับ

         ด้วยประการทั้งปวงผมจึงขอส่ง สคส.ให้ สคส. และ Gotoknow.org และผู้ที่มีส่วนทำให้เกิด - ขับเคลื่อน - พัฒนา ทั้งสองส่วนนี้ครับ

         ท่านที่แวะมาอ่านบันทึกนี้ล่ะครับ ท่านได้สิ่งดีๆ บ้างไหมครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก