การบริหารจัดการ ในแต่ละฐานการเรียนรู้ ไม่ว่ากลุ่ม ของพ่อกว้าง หรือพ่อวิจิตร  ที่เราเข้าไปพูดคุย จะเห็นว่า เกิดข้อติดขัด(ปัญหา)หลายอย่างโดยเฉพาะการเป็นคุณ  "อำนวย"  เพื่อให้สมาชิกของฐานการเรียนรู้ได้ทำในส่งที่แต่ละคนอยากทำตามแผนงานและโจทย์ที่ร่วมกันตั้งขึ้นมา

           "ความไว้เนื้อเชื่อใจ"  เป็นข้อขัดข้องข้อหนึ่งที่ทำให้องค์กรของฐานการเรียนรู้ที่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร  เพราะสมาชิกหลายคนยังยึดติดกับ  "ตัวเงิน"  ที่ได้รับการสนับสนุนมาว่าใครได้มาก  ได้น้อย  หรือแม้กระทั้งความสามารถ (เชิงประจักษ์)  ทั้งคุณอำนวยและคุณกิจเอง  ไม่แตกต่างกัน

           แนวทางที่เป็นทางเลือกในการจัดการองค์กรในการจัดการความรู้ระดับชาวบ้าน  อาจจะมีกลุ่มเหมือนเดิมแต่คัดเลือกคนที่อยากทำด้วยใจจริง ๆ  และไม่ต้องมีคุณอำนวย  ทุกคนเป็นคุณกิจหมด  ทำในส่งที่ตัวเองถนัดให้เป็น"กิจกรรมพิเศษ"  ทุกคนก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือเป็น  "อาจารย์ใหญ่"  ของกลุ่มในเรื่องที่ตัวเองทำ  และเมื่อทำไปได้นาน ๆ  ก็จะมีคุณกิจเหล่านี้บางคนจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นคุณอำนวยโดยธรรมชาติเป็นตัวจริงเสียงจริง....ไม่รู้ว่าแนวคิดนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ ขอคารวะผู้รู้ทั้งหลาย ไม่ทราบว่าท่านมีความเห็นเป็นเช่นไรครับ