การบริหารเงินสด(3)

  ติดต่อ

  เงินสด  

เงินสดคงเหลือ ข้อมูลสำคัญของกิจการหรือหน่วยงานควรรู้ คือ เงินสดคงเหลือแต่ละวัน ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

เงินสดคงเหลือวันนี้ = เงินสดคงเหลือยกมา+เงินสดรับประจำวัน-เงินสดจ่ายประจำวัน

ข้อควรระวัง คือ การตรวจสอบเงินคงเหลือนั้นมิอาจใช้ข้อมูลจากรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร (bank statement)แต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เนื่องจากว่าในการจ่ายชำระด้วยเช็คนั้นจะมีจำนวนหนึ่งซึ่งผู้รับอาจจะยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน ทำให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารแสดงไว้สูงกว่าที่เป็นจริง ถ้าหากหน่วยงานหรือกิจการมิได้ตรวจสอบเงินคงเหลือที่แท้จริงแล้ว อาจทำการจ่ายชำระด้วยเช็คเพิ่มเติม ซึ่งทำให้เงินในบัญชีธนาคารไม่เพียงพอ ทำให้เช็คฉบับดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการ จัดทำรายงานการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร(bank reconciliation)

ประเภทของรายงานกระแสเงินสด

1. งบกระแสเงินสดทางตรง (Statement of Cash Flow-Dircet Method)

2. งบกระแสเงินสดทางอ้อม (Statement of Cash Flow-Indircet Method)

3. ประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Forecast)

4. การคาดการณ์กระแสเงินสด (Cash Flow Projection)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเลขบันทึก: 70912, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-03 11:54:29+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เงินสด

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

  • ขอบคุณครับ
  • ได้ความรู้เรื่องเงินๆทองๆ เพิ่มครับ โดยเฉพาะ ข้อควรระวัง..