การบริหารเงินสด(3)

เงินสด

เงินสดคงเหลือ ข้อมูลสำคัญของกิจการหรือหน่วยงานควรรู้ คือ เงินสดคงเหลือแต่ละวัน ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

เงินสดคงเหลือวันนี้ = เงินสดคงเหลือยกมา+เงินสดรับประจำวัน-เงินสดจ่ายประจำวัน

ข้อควรระวัง คือ การตรวจสอบเงินคงเหลือนั้นมิอาจใช้ข้อมูลจากรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร (bank statement)แต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เนื่องจากว่าในการจ่ายชำระด้วยเช็คนั้นจะมีจำนวนหนึ่งซึ่งผู้รับอาจจะยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน ทำให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารแสดงไว้สูงกว่าที่เป็นจริง ถ้าหากหน่วยงานหรือกิจการมิได้ตรวจสอบเงินคงเหลือที่แท้จริงแล้ว อาจทำการจ่ายชำระด้วยเช็คเพิ่มเติม ซึ่งทำให้เงินในบัญชีธนาคารไม่เพียงพอ ทำให้เช็คฉบับดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการ จัดทำรายงานการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร(bank reconciliation)

ประเภทของรายงานกระแสเงินสด

1. งบกระแสเงินสดทางตรง (Statement of Cash Flow-Dircet Method)

2. งบกระแสเงินสดทางอ้อม (Statement of Cash Flow-Indircet Method)

3. ประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Forecast)

4. การคาดการณ์กระแสเงินสด (Cash Flow Projection)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#เงินสด

หมายเลขบันทึก: 70912, เขียน: 04 Jan 2007 @ 22:14 (), แก้ไข: 03 May 2012 @ 11:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับ
  • ได้ความรู้เรื่องเงินๆทองๆ เพิ่มครับ โดยเฉพาะ ข้อควรระวัง..