มีของฝากชาวห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ค่ะ  หอบหิ้วมาจากงานมหกรรม KM แห่งชาติ เมื่อต้นเดือนธันวาคม ตั้งแต่ปีที่แล้ว (2549) จาก booth ของงานจุลชีว สถาบันบำราศนราดูร  เป็นนวัตกรรมที่มี idea สร้างสรรค์  ทำได้ง่าย และมีประโยชน์มากค่ะ

          หวังว่าจะชอบนะคะ