ได้ทราบข่าวจากอาจารย์แพทย์มาว่าพรุ่งนี้ต้องออกเยี่ยมบ้านทีมใหญ่พร้อมกับ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลำลูกกา ทำให้คืนนี้ต้องมานั่งทบทวนหลักการเยี่ยมบ้านเป็นการใหญ่..

พรุ่งนี้ต้องออกเยี่ยมบ้าน ใน case ที่ต้องติดตามเยี่ยมของตนเองอีก 1 ราย..นึกแล้วพรุ่งนี้คงสนุกกับการเยี่ยมบ้าน

วันนี้ได้ออกตรวจหน่วยบริการปฐมภูมิ บึงคำพร้อย มียอดผู้มารับบริการ 80 คนเป็นคลินิกผ๔ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

เหนื่อยแทบแย่.........แต่ใจไม่ท้อนะ