วันนี้  หลังจากที่มอบหมายภาระกิจให้กับนักเรียนในบางกลุ่ม  ได้มีนักเรียนตัวเล็ก ๆ  มายืนตรงหน้า  แล้วพูดด้วยสำเนียงบ้านเม็กดำ ว่า
       "ครับ  คุณครู  ครับ  ซื้อผักบ่ครับ"
       "ถ้าเธอตอบคำถามครูได้  ครูจะซื้อ"
       และแล้วเด็กกลุ่มนั้น  ก็ตามกันมาจนครบ  4  คน  ช่วยกันตอบคำถามของลูกค้า (ครู)  ในเรื่องราวกระบวนการกว่าที่จะมาเป็นผักกาดขาว  บรรจุใส่ถุงพลาสติก  ออกเร่ขายในโรงเรียน
        คำถามของลูกค้า  เป็นการช่วยให้พ่อค้า แม่ค้าตัวน้อย  จัดการเรียบเรียงเรื่องราวในกระบวนการปลูกผักสวนครัว  สามารถที่จะอธิบายให้ใครฟังก็ได้
         ในที่สุดพ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้น  ก็สามารถขายผักกาดขาวได้เงินทั้งสิ้น  63   บาท  ด้วยเงินลงทุนเพียง  10   บาท 
          "แล้ว หนู ๆ  อยู่ชั้นไหน  ใครเป็นครูประจำชั้น"
          "คุณครูละมัย  ขาวเมือง  อยู่ชั้น ป. 4 ค่ะ"  

                 เป็นธรรมชาติของเด็ก  ที่มักตอบคำถามสุดท้ายก่อนเสมอ