สวนสุนันทา บันทึกที่8 แบบสำรวจการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

  ติดต่อ

  กำหนดส่งวันที่ 20 มกราคม 50 ครับ  

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทราบ  

            อนุสนธิจากการประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่1 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ประชุมห็นชอบที่จะให้มีการประชุมครั้งที่2 ขึ้นในเดือนมกราคม ในหัวข้อเรื่อง  แนวปฏิบัติในการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              คณะกรรมการประสานงานที่ประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการสรุปรวบรวมปัญหาในขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติต่างๆที่ท่านมีในการปฏิบัติงานของท่าน โดยกรอกข้อมูลลงในแบบสำรวจข้างล่างแล้ว ส่งแบบฟอร์มกลับมาที่  ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายในวันที่ 20 มกราคม 2550 เพื่อได้นำไปประมวลผลและนำเสนอในที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในครั้งถัดไป  หรืออาจกรอกข้อมูลออนไลน์ผ่าน     ‘http://gotoknow.org/blog/vicepresident/ 70890’ หรือแนบแฟ้มส่งอีเมลที่  [email protected]  ก็ได้             หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา

หมายเลขบันทึก: 70892, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:56:21+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สวนสุนันทา#ดร.กฤษดา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

 

วิธีการกรอกตาราง

1.สำเนาตารางเปล่านี้ไปบันทึกข้อมูลบน word

2.สำเนาตารางเที่มีข้อมูลจาก word มาลงใน 'ช่องความคิดเห็นข้างล่างนี้' 

 

                 แนวปฏิบัติในการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
       ชื่อมหาวิทยาลัย                           ผู้กรอกข้อมูล                            วันที่รายงาน  
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(จำแนกหัวข้อตามที่เห็นเหมาะสม)วิธีที่ปฏิบัติปัญหาที่พบแนวทางการแก้ไข
คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ  -การจัดประชุมคณะกรรมการ   -ค่าตอบแทนคณะกรรมการ    
กรรมการผู้อ่าน   -วิธีการประชุมผู้อ่าน   -การเปิดเผยชื่อผู้อ่าน   -อัตราค่าตอบแทนผู้อ่าน   
การรวบรวมผลงานทางวิชาการ   -กำหนดวันรับและแต่งตั้ง     
การตัดสินผลการประเมิน  -การส่งผลงานวิธีปกติและวิธีพิเศษ   
การประเมินผลการสอน   -วิธีประเมิน   -เกณฑ์การประเมิน  -ผู้ประเมิน