ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (17)

การเขียนผลงานทางวิชาการไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากที่เราต้องเรียนรู้ และเข้าใจแนวทางการประเมินด้วย
บันทึกที่แล้วครูอ้อยเขียนเกี่ยวกับหัวข้อการประเมิน ตอนที่ 3 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  ข้อ 3 อุทิศเวลาให้บริการโดยเสมอภาคกัน  ในบันทึกเรื่อง  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (16)
ในบันทึกนี้  ครูอ้อยจะเขียนหัวข้อเดียวกัน  ตอนที่ 3  ความรับผิดชอบในอาชีพ  ข้อ 4 เต็มใจให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
คำว่า  ให้บริการ  หมายถึง  ครูเป็นผู้บริการ  และผู้รับบริการ  ได้แก่  นักเรียนและผู้ปกครอง
อย่างเท่าเทียมกัน  หมายถึง  นักเรียนทุกคนมีสิทธิการดูแลและการรับการบริการเรื่องการเรียนเท่าเทียมกัน
ในการรับการประเมินวิทยฐานะในเรื่องนี้    ผู้ที่ขอรับการประเมินต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างร่องรอยหลักฐานเพื่อให้ผู้ที่มาประเมินตรวจเช็ค  การทำงานในเรื่องนี้  เช่น  ครูประจำชั้น  ต้องมีแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องให้การบริการ  
หมอมาตรวจฟัน  ครูต้องมีแบบสุขภาพประจำตัวนักเรียนทุกคน
ครูผู้สอนต้องเข้าใจเรื่อง  การเฝ้าระวังดูแลนักเรียนด้วย  แบบสังเกตพฤติกรรมและการให้บริการพิเศษ 
สำหรับนักเรียนที่ต้องการการบริการ  เช่น  เวลาเจ็บป่วย  การรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้น  อุบัติเหตุ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เหล่านี้เป็นต้น  ซึ่งเป็นการดูแลอย่างใกล้ชิด 
ครูผู้สอนต้องรู้จักสร้างหลักฐาน  สถานการณ์เพื่อเก็บเป็นร่องรอยหลักฐานและทำเป็นเอกสารอย่างชัดเจน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#diary#ครูอ้อย#kruooy#วิทยฐานะ

หมายเลขบันทึก: 70894, เขียน: 04 Jan 2007 @ 19:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)