เมื่อก่อนสิ้นปี 2549 ได้รับ ส.ค.ส. เป็นแผ่น CD จาก ผศ. จรินทร์   ปภังกรกิจ มีเพลงบรรเลง และเรื่องเล่า มีเรื่องเล่าถึงท่านมหาตมะ   คานธี ซึ่งเล่าว่า ท่านเดินทางโดยรถไฟ และระหว่างที่จะก้าวขึ้นรถไฟซึ่งกำลังเคลื่อนออกไปนั้น ท่านได้ทำรองเท้าของท่านหล่นไป 1 ข้าง ขณะนั้นเองท่านได้สลัดรองเท้าอีกข้างหนึ่งให้หล่นตามไปด้วย   ผู้ติดตามที่ตามหลังท่านมาจึงถามท่านว่าทำไมท่านจึงทำเช่นนั้น ท่านตอบว่า   ตอนนี้ ผู้ที่เก็บรองเท้าของเราได้ จะได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แล้ว   จะเห็นว่า ท่านมหาบุรุษคานธี มีวิธีคิดที่ไม่ได้คิดถึงแต่ประโยชน์ของตนเองเท่านั้น