ยกร่าง ก.ม.ธรรมาภิบาลเข้า ครม.

กฎหมายนี้ จะเป็นหมัดเด็ดในการป้องกันการทุจริต โดยจะมีการร่างจรรยาบรรณและแนวทางในการปฏิบัติราชการ ควบคุมตั้งแต่ รัฐบาลไปจนถึงข้าราชการกระทรวง

            เมื่อวันที่ 2 ม.ค. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้า     ในการยกร่าง พ.ร.บ.ธรรมาภิบาลภาครัฐว่า กฎหมายนี้ จะเป็นหมัดเด็ดในการป้องกันการทุจริต โดยจะมีการร่างจรรยาบรรณและแนวทางในการปฏิบัติราชการ   ควบคุมตั้งแต่ รัฐบาลไปจนถึงข้าราชการกระทรวง เป็นบทบัญญัติข้อห้าม หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษ เช่น การห้ามรับของขวัญเกินมูลค่าที่กำหนด ซึ่งจะมีการตั้งสภา      ธรรมาภิบาลแห่งชาติ มีกรรมการมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่สังคมให้การยอมรับจำนวน 20 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกฯ เพียงแต่ต้องมีระบบคานอำนาจให้อยู่ในวาระ 6 ปี ยาวกว่าเทอมของรัฐบาล จะได้ไม่ถือเป็นบุญคุณกัน โดยสภาธรรมาภิบาลจะมีบทบาทสำคัญในการกำกับส่งเสริมดูแลให้ทุกหน่วยงานมีทีมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้ คอยกำกับ ให้แนวทาง และมีระบบตรวจสอบโดยใช้ดัชนีชี้วัดที่มีมาตรฐาน

            คุณหญิงทิพาวดีกล่าวว่า พ.ร.บ.นี้จะทำให้กระทรวงต่าง ๆ เน้นความสำคัญงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร โดยจะตั้งสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นมา ให้มีสถานภาพเป็นกรม สังกัดสำนักนายกฯ หรือ อาจให้ไปสังกัดสภาฯ ก็ได้ ต้องรอฟังความคิดเห็นก่อน ซึ่งทีมกฎหมายที่กำลังยกร่างบทลงโทษอยู่ขณะนี้ได้ดูตัวอย่างมาจาก 2-3 ประเทศ คิดว่าช่วงกลางเดือน ม.ค.นี้น่าจะยกร่างเสร็จและจะจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อจัดทำประชาพิจารณ์ก่อนนำเสนอเข้า ครม. อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ยังเกี่ยวพันกับร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการทับซ้อนของผลประโยชน์ และ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ     ดังนั้น รมต.ประจำสำนักนายกฯทั้ง 3 คน จะหารือร่วมกันเพื่อรวบรวมแนวความคิด หากออกมาเป็นกฎหมาย             ฉบับเดียวกันได้ก็จะดี 

            ทางด้าน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รอง ผวจ.ปทุมธานีและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยจะเร่งเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งกลับคืนสู่สังคม เพราะที่ผ่านมามีปัญหาด้านจริยธรรม ดังนั้นด้วยช่วงเวลาทำงาน ที่มีจำกัดจึงต้องเร่งฟื้นจริยธรรมทางสังคมทำการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้เป็นระเบียบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยจะเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักถึงความถูกต้องของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงโดยกรมการปกครองจะจัดตั้งศูนย์การพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย สร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน ชุมชน โดยจะเป็นไปในรูปแบบของการแนะนำให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างง่ายถึงระบอบการปกครองของไทย การเลือกตั้งอย่างไรให้ถูกต้อง โดยจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในต้นปี 2550 และจะส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง      ให้เข้าไป อยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน สร้างให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ไทยรัฐ : 4 ม.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#พรบ.#ธรรมาภิบาลภาครัฐ

หมายเลขบันทึก: 70793, เขียน: 04 Jan 2007 @ 10:35 (), แก้ไข: 26 May 2012 @ 16:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)