สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๐ แด่ ดร.จันทวรรณ น้อยวัน และทีมงาน รวมทั้งสมาชิก Gotoknow.org ทุกท่านครับ  คิดว่า "ความดีงาม" ทั้งมวลยังคงอยู่ในจิตของทุกท่านเฉกเช่นปีที่ผ่านมา  และยังไม่หายไปไหนในปีจากนี้ไป  เพื่อเป็นปัจจัยให้ปัญญาได้ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติต่อไป  อย่างไม่มีที่สิ้นสุด นะครับ

รศ.ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว