สวัสดีปีใหม่  2550

 

   ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว

ประสบแต่ความสุขความเจริญ ทุกประการเทอญ